Analyysipalvelumme >> Maatalousanalyysit >> Eurofins Viljavuuspalvelu

Eurofins Viljavuuspalvelu

Sidebar Image

Viljavuuspalvelu on alkujaan vuonna 1952 perustettu maatalous- ja ympäristölaboratorio, laboratoriomme sijaitsee Mikkelissä. Vuodesta 2013 lähtien olemme toimineet nimellä Eurofins Viljavuuspalvelu Oy osana Eurofins Scientific -konsernia. Analyysivalikoimiimme kuuluvat mm. maa- ja metsätalouden viljavuustutkimukset, kasvianalyysit, kotieläinten rehu- ja lanta-analyysit sekä analyysit viherrakennusalan ja biojätelaitosten tarpeisiin.

Toimintamme on sertifioitu (SFS-EN ISO 9001:2008) laatujärjestelmän mukaisesti ja laboratorion kaikki päämittausmenetelmät sekä aistinvarainen maalajimääritys ovat ISO 17025 mukaisesti akkreditoidut. Voimassaolevat pätevyysalueet löytyvät osoitteesta: www.finas.fi. Oma laadunvalvonta sekä kansalliset ja kansainväliset seuranta- sekä vertailututkimukset varmistavat Viljavuuspalvelun tulosten luotettavuuden.

Lisätietoja löydät Eurofins Viljavuuspalvelun omilta nettisivuilta!