Eurofins Suomi >> Analyysipalvelumme >> Ympäristöanalyysit

Ympäristöanalyysit

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing

Olemme Suomen johtava ympäristölaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen suurin määrä päteviä ympäristönäytteenottajia. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.

Vuonna 2017 Eurofinsin ympäristöimiala kasvoi merkittävästi. Lähes saman aikaisesti Eurofinsiin liittyi Rambollin ympäristölaboratorio Ramboll Analytics (nykyään Eurofins Environment Testing Finland Oy), Ahma ympäristö Oy (nyk. Eurofins Ahma Oy) ja Nab Labs Oy (nyk. Eurofins Nab Labs Oy). Ympäristöosaajien vahvuutemme on jo yli 350 ammattilaista.

 • Eurofins Environment Testing Finland Oy, Y-tunnus: 2752292-5
 • Eurofins Nab Labs Oy, Y-tunnus: 0283126-2
 • Eurofins Ahma Oy, Y-tunnus: 0227583-3

Nykyään olemme kaikki Eurofins Environment Testing.

Kauttamme on saatavissa Suomen laajimmat ympäristöanalytiikan- ja mittauspalvelut ja suuri määrä ympäristö-, T&K- ja laadunvalvontapalveluja. Lisäksi voimme tarjota koko konsernimme laajat erikoisanalytiikka-palvelut asiakkaidemme käyttöön. 

Palvelumme

 • Vesitutkimukset
  • Orgaaniset, kemialliset ja fysikaaliset
  • Mikrobiologia
  • Myös kaivovesitutkimukset
 • Ympäristöasiantuntijapalvelut ja velvoitetarkkailut
 • Maa- ja PIMA
  • Raskasmetallit
  • Orgaaniset haitta-aineet
  • Kaasut
 • Näytteenotto
  • Pohja-, talous-, pinta-, prosessi-, jätevedet
  • Biologiset
  • Pohjaeläimet
  • Ilmapäästöt
 • Geo- ja uusioainestutkimukset
 • Kiinteät polttoaineet, sivutuotteet ja jätteet
  • Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuudet
  • Muuntajaöljyt
 • Päästömittaus
  • Ilman laatu
  • Haju
 • Työhygieniset tutkimukset
 • Sisäilma- ja rakennusmateriaalit
  • Metallit ja orgaaniset haitta-aineet
  • Asbesti
  • Radon
 • T&K, laadunvalvonta, on-site- ja laboratorion ulkoistamispalvelut

Sivustojamme uusitaan parhaillaan. Mikäli tarvitset lisätietoa ota yhteyttä myyntiin: myynti@eurofins.fi