Analyysipalvelumme >> Ympäristöanalyysit >> Energia-analyysit

Energia-analyysit

Sidebar Image

Energia-alan asiakkaillemme tarjoamme erittäin laajan analyysivalikoiman sisältäen mm.

  • Kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden (SRF) ja erilaisten biopolttoaineiden analyysit
  • Erilaisten tuhkien metallit, sulamiskäyttäytyminen sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa
  • Emissionäytteiden metallit, kloridin, fluoridin, PCDD/F, PCDD/F-kaltaiset PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet
  • Kaatopaikkakelpoisuusanalyysit
  • Maanrakennuskelpoisuusanalyysit
  • Jätteiden biohajoavuustestaus

Käytämme pääsääntöisesti akkreditoituja, eli ulkopuolisen puolueettoman tahon arvioimia, menetelmiä.

REF-näytteen jakaminen