Ympäristöanalyysit >> Energia-analyysit >> Polttoaineanalyysit

Polttoaineanalyysit

Sidebar Image

Analysoimme eri polttoainetyyppejä mm. seuraavilla menetelmillä, jotka ovat pääsääntöisesti akkreditoituja.

SRF (REF) polttoaineet

Hiili, muut fossiiliset

Biopolttoaineet

(pelletti, turve)

Kosteus - CEN/TS 15414-2 Kosteus - DIN 51718 Kosteus - EN 14774-2
Tuhka (550 °C) - EN 15403 Tuhka (815 °C) - DIN 51719 Tuhka (550 °C) - EN 14775
Hiili (C) - EN 15407 Hiili (C) - DIN 51732 Hiili (C) - EN 15104
Vety (H) - EN 15407 Vety (H) - DIN 51732 Vety (H) - EN 15104
Typpi (N) - EN 15407 Typpi (N) - DIN 51732 Typpi (N) - EN 15104

Rikki (S) - EN 15408

Kloori (Cl)

Rikki (S) - DIN 51724-3

 

Rikki (S) - EN 15289

Kloori (Cl)

Happi (O) - Laskennallisena

erotuksena

Happi (O) - Laskennallisena

erotuksena

Happi (O) - Laskennallisena

erotuksena (EN 15296)

Kalorimetrinen - EN 15400

lämpöarvo

Kalorimetrinen - DIN 51900

lämpöarvo (Ho, V)

Kalorimetrinen - EN 14918

lämpöarvo (qp)

Tehollinen - EN 15400

lämpöarvo

Tehollinen - DIN 51900

lämpöarvo (Hu,p)

Tehollinen - EN 14918

lämpöarvo (qp)

Vesiliukoiset - EN 15105

natrium ja kalium

Haihtuvat - DIN 51720

yhdisteet

Pelletin - EN 15210

kestävyys

Päästökerroin - EN 15440

bioperäisen hiilen osuus

Päästökerroin - laskennalllinen

DEHST muk.

Hienoaines - EN 15210

<3,15 mm

Raskasmetallit / - EN 15411

hivenalkuaineet

Raskasmetallit / - DIN 22022

hivenalkuaineet

Fysikaaliset - EN 16127

parametrit

   

Raskasmetallit / - EN 15297

hivenalkuaineet