Analyysipalvelumme >> Ympäristöanalyysit >> Laatu

Laatu

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing Finland täyttää toimialojensa lainsäädännön vaatimukset. Kaikki keskeiset analyysi- ja mittausmenetelmät on akkreditoitu. Laatujärjestelmä perustuu SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardiin. Johtamistapamme pitää laatua keskeisenä päämääränä.

  • FINASin akkreditoima testauslaboratorio, T039 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005)
  • Eviran hyväksymä tutkimuslaitos (asumisterveys, elintarvikkeet, salmonellavalvonta, talousvesi, uima-allasvesi ja uimavesi)
  • PANK-hyväksytty geo- ja kiviaineslaboratorio
  • Sertifioitu näytteenotto