Ajankohtaista >> Uutiset >> 201712 Tarinatestaus varmistaa laitteen toimivuuden kovissakin olosuhteissa

Tärinätestaus varmistaa, että laite toimii kovissakin olosuhteissa

Sidebar Image

Tärinätestaus varmistaa laitteen toimivuuden kovissakin olosuhteissa

13.12.2017

Astumme ovesta sisään testauslaboratorioon, jossa on korvia huumaava meteli. Olemme Espoon Otaniemessä VTT Expert Servicesin tärinätestaustiloissa. Tällä kertaa Suomen suurimmalla tärinätestauslaitteella on menossa ison taajuusmuuntimen testaus, jossa mitataan tuotteen resonanssitaajuudet eli haetaan taajuutta, jolla tuote ns. "alkaa soimaan". Testaus on osa tuotteen hyväksyntätestausta laivaolosuhteisiin.

​​Tärinätestauksessa luodaan fyysistä rasitusta

Tärinätestauksella varmistetaan laitteen mekaanista ja toiminnallista kestävyyttä sen oikeissa käyttöolosuhteissa esimerkiksi laivassa, teollisuushallissa tai jopa raketissa matkalla avaruuteen. Testauksessa laitetta tai sen osaa liikutetaan edestakaisin kolmessa eri suunnassa. Fyysistä rasitusta luodaan oikeita olosuhteita simuloivilla testiohjelmilla muuntelemalla taajuutta ja liikkeen voimakkuutta, joko loppuasiakkaan toiveiden tai testistandardin mukaisesti.

Testausta varten suunnitellaan testikehikko ja kiinnitykset, joilla laite kehikkoon kiinnitetään. "Varmistamme, että testikehikko on käytetyn testausstandardin mukainen, eikä aiheuta häiriöitä testaustilanteessa. Tarpeen mukaan kehikon suunnittelussa käytetään simulointia. Lisäksi voimme antaa tukea tuotekehitystä askarruttavien ongelmien ratkaisussa sekä auttaa muissa olosuhdetestaukseen liittyvissä haasteissa." kertoo VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Jami Heinonen.

"Pääsääntöisesti testaamme sähköllä toimivia laitekokonaisuuksia tai pienimmillään yksittäisiä komponentteja. Testattavana on ollut taajuusmuuntajia, avaruusteknologiaa esimerkiksi Aalto-1 -satelliitti, röntgenlaitteita, alkoholipullojen ja lääketeollisuuden pakkauksia, koneellisia ilmanvaihtolaitteita, matkapuhelimia ja tabletteja, ydinvoimaloiden kriittisiä laitteita sekä erilaisia aseteollisuuden laitteita."

"Meillä on käytössä mm. S​uomen suurin tärinätestauslaite, jolla voimme testata kokonaisuuksia jopa 4000 kg asti. Sen ​ 50 000 kilon kokonaismassa varmistaa, että täristämme oikeasti testattavia laitteita eikä päinvastoin."

Testaus myös tuotekehitysvaiheessa kannattaa

​Usein tärinätestaukseen tullaan, kun myyntivalmiille laitteelle tarvitaan hyväksyntä. "Varmistamme silloin, että testaus tehdään tarvittavien standardien mukaan, jotta asiakas voi osoittaa tarvitsemallaan tavalla laitteensa vaatimuksenmukaisuuden ja toimivuuden. Teemme testauksen myös akkreditoituna testauslaboratoriona (T001)."

Kilpailun kiristyessä myös tuotekehitysaika ja suunnittelukierrokset ovat kustannuspaineessa. Aikaisessa vaiheessa suoritettu testaus ja testin aikana tehdyt löydökset auttavat tuotevirheiden havaitsemisessa riittävän aikaisessa vaiheessa, jolloin muutoksia on kustannustehokkaampaa tehdä.  Silloin myös tuotteen tie markkinoille nopeutuu.​

Ota yhteyttä

Eurofins Expert Services
Jami Heinonen
Puh. 040 515 2763
JamiHeinonen@eurofins.fi

Uutisen julkaisi 13.12.2017 VTT Expert Services, joka on nyt nimetään Eurofins Expert Services ja osa Eurofins Groupia.