Ajankohtaista >> Uutiset >> 201712 Tutkimme muoviputkia

Tutkimme muoviputkia - PEX-putkien laadussa suuria vaihteluita

Sidebar Image

PEX-putkien laadussa suuria vaihteluita

20.12.2017

VTT Expert Services oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien, erityisesti tert-butyylialkoholin (TBA), liukenemista PEX-muoviputkista talousveteen.

Tutkimuksessa käytettiin todellista käyttöä simuloivia pitkäaikaisia kokeita Vesi-Instituutti WANDERin pilottiverkostossa.

Liukenemista selvitettiin myös VTT Expert Servicesin lyhytaikaisilla laboratoriokokeilla. Niissä putkinäytteille tehtiin 3x72 tunnin ultrapuhtaan veden seisotuskokeet. Lisäksi yhdelle näytteelle, joka oli mukana pitkäaikaistestauksessa, tehtiin VTT Expert Servicesin laboratoriossa aistinvarainen arviointi. Siinä todettiin, että muovimaista makua ja hajua siirtyi putkesta veteen.

Vesinäytteistä mitattiin TBA-, MTBE-, ETBE- ja TAME-pitoisuudet. Lisäksi selvitettiin veden ja PEX-muoviputken kontaktiajan vaikutusta TBA:n määrään vesinäytteessä.

​Tuloksena löytyi laatueroja

Tutkimusten tulosten perusteella vesijohtoina käytettävien PEX-putkien laatu kuitenkin vaihtelee huomattavasti jopa saman valmistajan tuotteissa. Lääkkeeksi suositellaan tehtaan tuotantoprosessin omavalvonnan kehittämistä ja tuotantoerien testauksen lisäämistä.

Tutkituista PEX-putkista liuenneen TBA:n pitoisuus ei kuitenkaan ylittänyt pitkäaikaisessa testauksessa eikä laboratoriotestauksessa suunnitteilla olevia raja-arvoja. Lisäksi kaikkien tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet vesinäytteissä laskivat ajan kuluessa.

Kemikaaleja liukeneekin muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

​Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen tekivät FT Martti Latva, DI Tuija Kaunisto ja DI Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Vesi-Instituutti WANDERista sekä FM Jari Kiuru VTT Expert Services Oy:stä. Kemikaalien terveysvaikutusten asiantuntija tutkimusryhmässä oli tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön tiedotteesta. Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta

 Lue ja lataa tutkimusraportti tästä.

 

Uutisen julkaisi 20.12.2017 VTT Expert Services, joka on nyt nimetään Eurofins Expert Services ja osa Eurofins Groupia.