Ajankohtaista >> Uutiset >> 201902 Varmista virtaussimuloinnilla asuntojen jäteilman seinäpuhalluksen määräystenmukaisuus ja toimivuus

Varmista virtaussimuloinnilla asuntojen jäteilman seinäpuhalluksen määräystenmukaisuus ja toimivuus

Sidebar Image

Jäteilman seinäpuhalluksen virtaussimulointi

4.2.2019

Ulospuhallusilman toteutus seinäpuhalluksena on yleistynyt asuntojen uudis- ja korjausrakentamisessa. Jo suunnitteluvaiheessa tehty seinäpuhalluksen dynaaminen virtaussimulointi varmistaa toteutuksen toimivuuden ja määräystenmukaisuuden.

Seinäpuhalluksen on täytettävä jäteilman ulospuhallukselle asetetut vaatimukset (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017).

Erityisen tärkeää on estää ulospuhallusilman sekoittuminen asunnon omaan tai naapureiden tuloilmaan. Lisäksi pitää varmistua siitä, ettei ulospuhallusilma osu haitallisesti rakenteisiin ja aiheuta jopa rakennevaurioita.

Mikäli määräysten ohjearvot eivät täyty, edellyttää seinäpuhalluksen käyttö kohdekohtaista erityisselvitystä.

Vaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa simuloinnilla

Tavanomaisissa kohteissa yksinkertaisin tapa varmistua vaatimusten täyttymisestä on noudattaa Talotekniikkateollisuuden Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan (2017) mukaisia ohjeita laitteiden sijoittelussa ja valinnassa.

Tyypillisesti mahdolliset suunnitteluhaasteet liittyvät yhdistelmälaitteiden väliseen 3 metrin vähimmäisetäisyyteen toisen huoneiston laitteesta tai parvekkeesta.

Suunnitteluratkaisun toimivuus ja vaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa laskennallisen virtausdynamiikan (CFD) avulla ennen rakentamista. Tällöin tarvittavat muutokset voidaan tehdä ilman lisäkustannuksia.

Laskennallisessa arviossa simuloidaan kohderakennus ja sen ympäristö riittävässä laajuudessa. Käsittelyssä huomioidaan ilmanvaihtojärjestelmän lisäksi paikalliset olosuhteet, kuten tuuli sekä lähiseudun rakennusten vaikutukset.

Eurofins Expert Servicesin puolueeton asiantuntijaselvitys

Eurofins Expert Services (aikaisemmin VTT Expert Services) tekee laskennallisia virtaussimulointeja vankalla kokemuksella ja puolueettomasti.

Olemme tutkineet seinäpuhallusratkaisuja 1990-luvulta lähtien ja tehneet laskennallisia virtaussimulointiin perustuvia arvioita yli 10 vuotta. Käytössämme ovat uusimmat ohjelmistot ja laaja tietotaito seinäpuhalluksiin liittyen.

Toistaiseksi lähes kaikki simuloimamme kohteet ovat johtaneet suunnitteluratkaisujen muutoksiin.

Jäteilman seinäpuhalluksen toimivuuden arvioinnissa CFD-laskenta on esimerkiksi pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymä menetelmä. Asiantuntijaselvitystämme voi käyttää, kun seinäpuhalluksesta vaaditaan kohdekohtaista erityisselvitystä.

Ota yhteyttä

Eurofins Expert Services Oy
Mikko Hasanen
Asiantuntija
Puh. 045 888 7303
MikkoHasanen@eurofins.fi

Eurofins Expert Services Oy
Mikko Saari
Erityisasiantuntija
Puh. 040 556 7395
MikkoSaari@eurofins.fi