Asiantuntijapalvelut >> Elektroniikan asiantuntijapalvelut >> Eliniän hallinta

Eliniän hallinta

Sidebar Image

Elektroniikalta vaaditaan luotettavuutta ja monissa tapauksissa myös pitkää tai ainakin tunnettua elinikää. Olennaista hyvälaatuisten ja luotettavien tuotteiden toteuttamisessa on laadun ja luotettavuuden suunnittelu.

Luotettavuussuunnitellussa (DfR, Design for Reliability) käytetään erilaisia analyysi- ja varmennusmenetelmiä esim. vika- ja vaikutusanalyysiä (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis), suunnittelusääntöjen soveltamista sekä erilaisia mallinnus- ja varmennustekniikoita.

​Testaus, ennustemallit ja kenttävikatiedot kertovat luotettavuudesta

  • Elektroniikan luotettavuudesta, vikamekanismeista ja eliniästä saadaan tietoa:
  • Keräämällä ja analysoimalla kenttävikatietoja
  • Luotettavuus- ja elinikätestien avulla
  • Teoreettisten vika-taajuuden ennustusmallien, kuten MIL-HDBK-217F, Notice 2 avulla​

Luotettavuus- ja elinikätestit käytännössä

Elektroniikan luotettavuuteen vaikuttavat suunnittelun lisäksi sen valmistamiseen käytettävät osat, komponentit ja materiaalit, valmistusprosessit sekä tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana kohdistuvat rasitukset. Tuotteessa käytettyihin teknologioihin ja käyttöolosuhteisiin liittyvät tekijät onkin selvitettävä tai tunnettava hyvin. Tärkeimmät
tuotteen valmistuksen jälkeiset vaiheet ovat varastointi, kuljetus, asennus sekä varsinainen käyttö- ja ylläpitovaihe.

Luotettavuus- ja elinikätestaus pähkinänkuoressa

  • Selvitetään tuotteessa käytetyt teknologiat, rakenteet, osat, komponentit ja materiaalit mahdollisine vikamekanismeineen
  • Selvitetään elinkaaren eri vaiheiden käyttöolosuhteet
  • Suunnitellaan testi tai testien yhdistelmä luotettavuusvaatimusten varmistamiseksi
  • Toteutetaan testi(t) alku-, väli- ja loppumittauksineen
  • Tehdään testeissä syntyneiden vikojen analyysi
  • Lasketaan ja esitetään tulosten perusteella päätelmät tuotteen vikamekanismeista ja luotettavuusparametreista (esim. vikataajuus, elinikä)​​​