Palvelut >> Asiantuntijapalvelut >> Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus

Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus

Sidebar Image

​Eurofins Expert Services Oy tarjoaa aidosti kolmannen osapuolen riippumattomia palveluita ohjelmistojen, laitteiden ja automaatiojärjestelmien turvallisuuskriittisten toimintojen luotettavuuden tarkastukseen ja arviointiin. Palveluilla varmistetaan, että tuotteiden ominaisuudet vastaavat lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden sek​ä tuotteen käyttäjän asettamia vaatimuksia.

Eurofins Expert Services Oy:llä on FINAS- akkreditoitu pätevyys ja käytännön kokemus tehdä tarkastusta ja arviointia järjestelmille ja ohjelmistoille kaikilla eri turvallisuustasoilla (SIL). Arvioimme ja tarkastamme järjestelmiä ja ohjelmistoja keskeisimpien turvallisuusstandardien mukaisesti, kuten SFS-EN IEC 61508-1..7, SFS-EN IEC 61511-1..3 (Prosessiteollisuus), SFS-EN IEC 62061 (Koneturvallisuus), SFS-EN ISO 13849-1..2 (Koneturvallisuus), IEC 61513 (Ydinvoima) ja EN50129 (Rautatiet). Arviointia voidaan tehdä myös konekohtaisten standardien mukaisesti.

Asiakkaamme saavuttavat suurimman hyödyn tarjoamistamme palveluista, kun niitä hyödynnetään jo tuoteprosessin määrittelyvaiheesta alkaen aina tuotteen vaatimusten mukaiseen käyttöön saakka. Tarjoamme toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille, valmistajille ja käyttäjille.

Kehitys ja tukipalvelut

  • Tuoteprosessin ja sovellusprojektin kehittämisen tukeminen
  • Järjestelmä- ja ohjelmistohankintojen tukeminen
  • Sähköisten ja elektronisten ohjausjärjestelmien ja -toimintojen SIL- ja PL -tasojen määrittäminen, analysointi ja laskenta

Riippumattomat turvallisuusarviointipalvelut (Independent Safety Assessment / EN ISA)

  • Turvallisuusjohtamis- ja laatujärjestelmien arvioinnit
  • Tuoteprosessin ja sovellusprojektin arvioinnit
  • Muut asiantuntija-arvioinnit 
  • Todentaminen ja kelpuutus

Muut palvelut

  • Riskianalyysimenetelmien ja luotettavuustekniikoiden soveltaminen (FMEA, FMEDA, FTA, HAZOP, jne.
  • Koulutuspalvelut
  • Sertifiointi

Akkreditoituja palvelu​ja

FINAS on akkreditoinut Eurofins Expert Ser​vices Oy:n toiminnalliseen turvallisuuden tyypin A- tarkastuslaitoksen pätevyysalueet standardin EN ISO/IEC 17020 vaatimusten mukaisesti. Lue lisää Finasin akkreditoimista pätevyysalueista.