Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Ilmatiiviyden mittaus

Rakennusten Ilmatiiviyden mittaus

Sidebar Image

​​Eurofins Expert Services tekee rakennusten ilmatiiviyden mittauksia standardien mukaisesti kaikentyyppisille ja -kokoisille rakennuksille. Mitattua ilmanvuotolukua käytetään rakennuksen laatu- ja energiavaatimusten täyttämisen osoittamiseksi.

​Ilmatiiviyden mittaaminen on tärkeä osa rakentamisen laadunvarmistusta. Ilmatiiviysasiat kannattaakin ottaa huomioon rakentamisen kaikissa vaiheissa. Rakennusvaipan ilmatiiviys vaikuttaa energiankulutuksen lisäksi sisäilman viihtyisyyteen, painesuhteiden ja ilmanvaihdon hallintaan, epäpuhtauksien leviämiseen ja rakenteiden kosteusoloihin.

Hyvään ilmatiiviyteen päästään huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella. Parhaan käytännön mukaisesti ensimmäinen ilmatiiviyden mittaus tehdään jo ennen pintamateriaalien ja kiintokalusteiden asennusta, jolloin vuotokohtien paikallistaminen on helpompaa ja korjaaminen vielä mahdollista. Toisella mittauksella varmistutaan valmiin rakennuksen höyrynsulun ilmanpitävyydestä.

Kattava ilmatiiviyden palveluvalikoima

Teemme ilmatiiviyden mittauksia pientaloista ja yksittäisistä asunnoista kokonaisiin kerrostaloihin sekä toimisto-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Lisäksi meillä on erikoisosaamista puhdastilojen, väestönsuojien ja ydinvoimalaitosten tiiviyden mittaamiseen.

Palvelumme

  • Laadukkaan rakentamisen ja energiatehokkuuden osoittaminen
  • Rakentamismääräysten täyttymisen osoittaminen
  • Ilmatiiviyden mittaaminen standardin SFS-EN 13829 mukaisesti
  • Ilmanvuotolukujen n50 ja q50 määrittäminen
  • Ilmanvuotokohtien selvittäminen
  • Lämpövuotojen ja kylmäsiltojen määrittäminen lämpökamerakuvauksella
  • Rakenteiden ja tuotteiden kehittäminen laboratoriossa