Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Palokohteiden kuntotutkimukset

Palokohteiden kuntotutkimukset

Sidebar Image

​Kuntotutkimuksilla selvitämme palokohteissa rakenteiden ja rakennusosien kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet. Tutkimusten tulosten perusteella esitämme selkeät toimenpide-ehdotukset sekä korjausperiaatteet korjaussuunnittelua varten.

Tulipalon kesto ja palon aiheuttama korkea lämpötila vaikuttavat kantaviin teräsbetonrakenteisiin. Teräsbetonirakenteissa korkean lämpötilan vaikutus näkyy mm. betoni- tai ontelolaatan halkeiluna ja lohkeiluna, betonipinnan säröilynä sekä pintojen nokipalona. Etenkin tällöin on syytä selvittää tarkemmin palovaurioiden vaikutus kantaviin rakenteisiin.

Tulipalon vaikutuksen alaisena olleiden rakenteiden kunnon ja kantavuuden tutkimisessa kohdekäynti on suositeltavaa tehdä mahdollisimman pian palon jälkeen.

Kohdekäynnin perusteella voidaan arvioida palon ja rakenteiden kannalta kriittisimmät sijainnit rakenteessa. Tällöin voidaan jo ennen mahdollisia tarkempia tutkimuksia tehdä tarkastelu rakenteiden mitoituksen toimivuudesta palon jälkeisessä tilanteessa tai antaa ohjeistus rakennesuunnittelijalle tarkastelun tekemisestä. Kohdekäynnin ja tarkastelun perusteella voidaan määrittää tarpeenmukaiset tarkemmat tutkimukset.

Betonirakenteiden rakenteellinen tutkimus

  • Tutustumme paloalueeseen ja kartoitamme palolle altistuneet teräsbetoniset kantavat rakenteet.
  • Teemme toimivuusarvion rakenteiden mitoituksen toimivuudesta palon jälkeisessä tilanteessa.
  • Tutkimme palovaurioiden vaikutukset betonirakenteisiin ja raudoitteisiin.
  • Määritämme palon aiheuttaman lämpötilan vaikutusta betonirakenteen ja rakenneteräksen lujuuteen.

Tutkimusten jälkeen arvioimme palon jälkeisten teräsbetonirakenteiden kantavuuden ja palonkestävyyden sekä tarpeenmukaiset toimenpide-ehdotukset ja korjausperiaatteet korjaussuunnittelua varten.​

Kosteusvauriot ja savunhajuselvitykset

  • Arvioimme sammutusveden vaikutukset ja kuivaustoimenpiteet.
  • Sisäilman laatu ja savuhajuvauriot
  • Arvioimme palokohteessa savuhajuvaurion laajuuden aistinvaraisesti.
  • Otamme näytteitä eri rakenteista ja arvioimme mitä rakenneosia voidaan säilyttää.
  • Arvioimme savuhajun kulkeutumisen rakenteen sisällä.

Kemialliset päästöt

  • Saneerauksen jälkeen selvitämme palon aiheuttamat haitalliset päästöt sisäilmaan.