Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Palokohteiden kuntotutkimukset

Palokohteiden kuntotutkimukset

Sidebar Image

​Kuntotutkimuksilla selvitämme palokohteissa rakenteiden ja rakennusosien kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet. Tutkimusten tulosten perusteella esitämme selkeät toimenpide-ehdotukset sekä korjausperiaatteet korjaussuunnittelua varten.

Ensimmäinen kohdekäynti tehdään mahdollisimman pian palon jälkeen. Osana palokohteen kuntotutkimusta arvioidaan mm. betonirakenteiden kunto, mahdolliset kosteusvauriot, haitalliset päästöt sisäilmaan ja savuhajuvauriot.

Betonirakenteiden rakenteellinen tutkimus

  • Tutustumme paloalueeseen ja kartoitamme palolle altistuneet teräsbetoniset kantavat rakenteet.
  • Tutkimme betonirakenteiden ja raudoitteiden palovauriot eri menetelmin.
  • Määritämme palon aiheuttaman lämpötilan vaikutusta betonirakenteen ja rakenneteräksen lujuuteen.

​Kosteusvauriot

  • Arvioimme sammutusveden vaikutukset ja kuivaustoimenpiteet.
  • Sisäilman laatu ja savuhajuvauriot
  • Arvioimme palokohteessa savuhajuvaurion laajuuden aistinvaraisesti.
  • Otamme näytteitä eri rakenteista ja arvioimme mitä rakenneosia voidaan säilyttää.
  • Arvioimme savuhajun kulkeutumisen rakenteen sisällä.

Kemialliset päästöt

  • Saneerauksen jälkeen selvitämme palon aiheuttamat haitalliset päästöt sisäilmaan.

Tutkimusten jälkeen arvioimme palon jälkeisten teräsbetonirakenteiden kantavuuden, palon- ja pitkäaikaiskestävyyden sekä sisäilmavaikutukset ja annamme suosituksen korjaustarpeista.