Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Rakennusten Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuus

Sidebar Image

Energiatehokkaassa rakennuksessa on hyvä sisäilmasto, toimiva talotekniikka ja pieni energialasku. Asiantuntijapalvelumme perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja rakennuksen toimivuuden varmistamisesta.

Kohti lähes nollaenergiataloja

Lähivuosina merkittävästi kiristyvät energiamääräykset nostavat rakentamisen laadukkaan suunnittelun ja huolellisen toteutuksen entistä tärkeämpään asemaan. Määräystenmukaisuuden varmistaminen ja osoittaminen edellyttävät jatkossa nykyistä yksityiskohtaisempaa energiatehokkuuden hallintaa ja suorituskyvyn osoittamista. Kiristyvillä markkinoilla energiatehokkuuden edelläkävijöille on luvassa kilpailuetua.

Suunnittelusta ja urakoinnista riippumaton asiantuntija

Rakentamisessa kokonaisuuden hallinta ja parhaaseen lopputulokseen pääseminen edellyttävät hyvää asiantuntemusta rakenne- ja taloteknisistä asioista sekä terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston varmistamisesta. Energiatehokkaan rakennuksen kehittäjälle tarjoamme suunnittelun tueksi järjestelmien toimivuuden ja lämpöolosuhteiden asiantuntija-arviointia sekä kokeellista ja laskennallista tarkastelua.

Kustannustehokkuutta toimivalla jäteilman seinäpuhalluksella

Jäteilman seinäpuhallus on yleistymässä uudis- ja korjausrakentamisessa. Jäteilman seinäpuhalluksen käyttö edellyttää kohdekohtaisia erityisselvityksiä. Näiden laadintaan käytössämme ovat monipuoliset virtaussimulointi- ja kokeelliset työkalut.

Ilma- ja lämpövuodot kuriin

Energiatehokkaan rakennuksen tekijälle ilmatiiviyden mittaus ja lämpökuvaus ovat välttämättömiä laadunvarmistuskeinoja. Meillä on kokemusta myös suurten rakennusten ja erikoistilojen tiiviyden ja lämpövuotojen määrittämisestä.

Luulo ei ole tiedon väärti

Rakennusten energiatehokkuuden toteutuminen jää käytännössä usein todentamatta, vaikka se on tärkeä osa kehittymistä. Meillä on pitkäaikainen kokemus rakennusten energiankulutuksen seurantamittauksista. Sen lisäksi, että selvitämme kuinka paljon energiaa kuluu, selvitämme tarvittaessa myös mihin ja miksi. Mittaamalla varmistamme myös lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuuden.

Todistetusti hyvä

Energiatehokkuuden palveluita hyödynnetään yritysten tuotekehityksessä sekä tuotteiden ja järjestelmien suorituskyvyn osoittamisessa esimerkiksi osana tuotesertifiointia. Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakentamis- ja korjaushanketta energiatehokkuus otetaan mukaan, sitä suuremmat ovat vaikutusmahdollisuudet energiankulutukseen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen valintaan.

Palvelumme

  • Rakennusten energiatehokkuuden ja määräystenmukaisuuden varmistaminen
  • Hyvän sisäilmaston varmistaminen energiatehokkuuden parantuessa
  • Energiatehokkaiden rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen
  • Rakennusten ja talotekniikan energiankulutuksen seuranta ja laskenta
  • Rakennusten energiatodistukset ja energiakatselmukset
  • Rakennusten vaipan tiiviyden mittaus ja ilmanvuotokohtien paikannus
  • Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuusselvitykset
  • Lämpöolojen ja sisäilman laadun todentaminen mittauksilla
  • Rakennusosien ja taloteknisten laitteiden ominaisuuksien testaaminen ja sertifiointi
  • Rakennusten energiatehokkuuden ja sisäilmaston koulutuspalvelut

Käytössämme ovat laajat mittaus- ja testausvalmiudet kentällä ja laboratoriossa sekä monipuoliset laskenta- ja simulointiohjelmistot. Meillä on pitkäaikainen kokemus rakennusten toimivuuden seurannasta. Asiakkaan tarpeiden mukaan käytämme seurannassa tapauskohtaisesti yksittäisiä mittauslaitteita tai laajoja energiaseurantajärjestelmiä. Laboratoriokokeilla pystymme varmistamaan uusien tuotteiden ja uuden teknologian toimivuuden ja energiatehokkuuden ennen käyttöönottoa.

Laskenta- ja simulointimalleilla voimme selvittää rakennusten energiankulutuksen, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toiminnan ja sisälämpötilan hallinnan. Virtaussimuloinnilla voimme laskea erilaisten rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen vaikutuksia huoneilman virtausolosuhteisiin. Meillä on runsaasti kokemusta myös rakennuksen ulkopuolisten virtausten simuloinnista, joihin liittyy jäteilman ulospuhalluksen toimivuuden arviointi.