Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Rakennusten Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuus

Sidebar Image

Energiatehokkaassa rakennuksessa on hyvä sisäilmasto, toimiva talotekniikka ja pieni energialasku. Asiantuntijapalvelumme perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja rakennuksen toimivuuden varmistamisesta.

Kohti lähes nollaenergiataloja

Lähivuosina merkittävästi kiristyvät energiamääräykset ja hiilijalanjäljen pienentäminen nostavat rakentamisen laadukkaan suunnittelun ja huolellisen toteutuksen entistä tärkeämpään asemaan. Määräystenmukaisuuden varmistaminen ja osoittaminen edellyttävät jatkossa nykyistä yksityiskohtaisempaa energiatehokkuuden hallintaa ja suorituskyvyn osoittamista. Kiristyvillä markkinoilla energiatehokkuuden edelläkävijöille on luvassa kilpailuetua.

Suunnittelusta ja urakoinnista riippumaton asiantuntija

Rakentamisessa kokonaisuuden hallinta ja parhaaseen lopputulokseen pääseminen edellyttävät hyvää asiantuntemusta rakenne- ja taloteknisistä asioista sekä terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston varmistamisesta. Energiatehokkaan rakennuksen kehittäjälle tarjoamme suunnittelun tueksi järjestelmien toimivuuden ja lämpöolosuhteiden asiantuntija-arviointia sekä kokeellista ja laskennallista tarkastelua.

Kustannustehokkuutta toimivalla jäteilman seinäpuhalluksella

Jäteilman seinäpuhallus on yleistymässä uudis- ja korjausrakentamisessa. Jäteilman seinäpuhalluksen käyttö edellyttää usein kohdekohtaisia erityisselvityksiä. Näiden laadintaan käytössämme on monipuolista osaamista virtaussimuloinnista ja tarvittaessa myös kokeelliset valmiudet.

Rakennuksen toimivuus todennettava käytön aikana

Rakennusten toimivuuden ja energiatehokkuuden toteutuminen käytön aikana jää usein todentamatta, vaikka se on tärkeä osa rakentamisen laadun kehittämistä. Meillä on pitkäaikainen kokemus rakennusten energiankulutuksen seurantamittauksista. Sen lisäksi, että selvitämme kuinka paljon energiaa kuluu, selvitämme tarvittaessa myös mihin ja miksi. Mittaamalla varmistamme myös lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuuden.

Todistetusti hyvä

Energiatehokkuuden palveluita hyödynnetään yritysten tuotekehityksessä sekä tuotteiden ja järjestelmien suorituskyvyn osoittamisessa esimerkiksi osana tuotesertifiointia. Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakentamis- ja korjaushanketta energiatehokkuus otetaan mukaan, sitä suuremmat ovat vaikutusmahdollisuudet energiankulutukseen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen valintaan.

Palvelumme

  • Rakennusten energiatehokkuuden ja määräystenmukaisuuden varmistaminen
  • Hyvän sisäilmaston varmistaminen energiatehokkuuden parantuessa
  • Rakennusten ja talotekniikan energiankulutuksen seuranta
  • Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuusselvitykset
  • Jäteilman seinäpuhalluksen toimivuuden virtaussimulointi
  • Lämpöolojen ja sisäilman laadun todentaminen mittauksilla
  • Rakennusosien ja taloteknisten laitteiden ominaisuuksien testaaminen ja sertifiointi
  • Rakennusten energiatehokkuuden ja talotekniikan toimivuuden koulutuspalvelut

Käytössämme ovat laajat mittaus- ja testausvalmiudet kentällä ja laboratoriossa. Meillä on pitkäaikainen kokemus rakennusten toimivuuden seurannasta. Asiakkaan tarpeiden mukaan käytämme seurannassa tapauskohtaisesti yksittäisiä mittauslaitteita tai laajoja energiaseurantajärjestelmiä. Laboratoriokokeilla pystymme varmistamaan uusien tuotteiden ja uuden teknologian toimivuuden ja energiatehokkuuden ennen käyttöönottoa.

Meillä on runsaasti kokemusta myös rakennuksen ulkopuolisten virtausten simuloinnista. Palveluihimme kuuluu esimerkiksi ulkoseinältä tapahtuvan jäteilman ulospuhalluksen toimivuuden arviointi virtaussimuloinneilla.