Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Rakennusten ja rakenteiden kuntotutkimukset

Rakennusten ja rakenteiden kuntotutkimukset

Sidebar Image

Jos rakennuksen kunto huolettaa, käänny Eurofins Expert Servicen puoleen. Me selvitämme luotettavasti rakenteiden, rakennusosien ja LVI-järjestelmien osien kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet.

Hyödynnämme rakenteiden kuntotutkimuksissa laajaa rakenne- ja materiaalitekniikan osaamistamme. Varmistamme, että tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin.

Esitämme selkeät toimenpide-ehdotukset ja korjaussuunnittelua varten määritämme mahdollisia korjausperiaatteita.

Palveluihimme kuuluvat perusteelliset rakennusten ja rakenteiden kosteus- ja sisäilmaselvitykset, palo- ja vaurioselvitykset sekä putkistojen ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset.

​​​Rakennusten sisäilmaselvitykset sekä rakenteiden kosteustekniset ja muut kuntotutkimukset

Rakennusten sisäilmaselvitykset ja kosteustekniset tutkimukset

 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu lähtötietojen perusteella
 • Rakenteiden aistinvaraiset arvioinnit
 • Kosteuskartoitukset ja rakennekosteusmittaukset
 • Rakenteiden ilmavuotoreittien selvittäminen
 • Rakenteiden, pintojen ja sisäilman mikrobinäytteet
 • Kemiallisten yhdisteiden mittaaminen, esimerkiksi muovimattopinnoitteisten lattiarakenteiden emissiot (FLEC-menetelmä)
 • Hiukkas-, pöly- ja kuitumittaukset
 • Kiviaineksen rakeisuus ja kapillaarinen vedenimeytymiskorkeus
 • Ilmanvaihdon kuntotutkimus
 • Rakenteiden ja sisäilman olosuhdemittaukset seurantamittauksena

Rakenteiden tutkimukset

 • Betonin lujuuden ja muiden mekaanisten ominaisuuksien testaus, esimerkiksi
 • puristus- ja tartuntavetolujuudet, betonilattian kulutuskestävyyskokeet
 • Jäätymisen, sulfaatin ja muiden aggressiivisten yhdisteiden aiheuttamat vauriot betonissa
 • Rakennusmateriaalien koostumus ja vaatimustenmukaisuus sekä materiaalien yhteensopimattomuudesta seuranneet vauriot, esimerkiksi pinnoitteiden irtoaminen rakenteesta
 • Betonin ja muiden materiaalien mikrorakenteen muutokset vaurioitumisessa
 • Teräsrakenteiden ja liitosten kunnon selvittäminen röntgen- ja ultraäänilaitteilla
 • Betonirakenteiden kunnon sekä raudoitteiden sijainnin ja mahdollisten korroosiovaurioiden selvittäminen röntgenlaitteella​