Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> ISO 13485 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmän sertifiointi

ISO 13485 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmän sertifiointi

Sidebar Image

Standardin ISO 13485 mukaan sertifioitu laatujärjestelmä tarjoaa hyvät toimintatavat yrityksille lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden viranomaisvaatimusten tunnistamiseen ja täyttämiseen.

Myös moni viranomainen edellyttää lääkinnällisten laitteiden valmistajilta ja siihen liittyviä palveluita tarjoavilta organisaatioilta järjestelmällistä ja määriteltyä lähestymistapaa viranomaisvaatimusten tunnistamiseen ja huomioimiseen. Tätä varten on laadittu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 13485, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan omaa strategiaansa huomioiden toimintaympäristön haasteet sekä vallitsevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimukset.

Laadunhallintajärjestelmä

  • Auttaa yrityksen toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä.
  • Järjestelmä tuo selvää kilpailuetua hyvien toimintatapojen käyttöönottamisen ja toiminnan tehostamisen avulla.
  • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi viranomaisvaatimuksista ja se lisää edelleen laatutietoisuutta.

Laatujärjestelmän sertifiointi on osoitus yrityksen toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja sillä on myönteinen vaikutus yrityksen imagoon. Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden suorittamien arviointikäyntien määrä vähenee, kun laatujärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu laatujärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä sertifioinnin ammattilaisia, jotka auttavat yritystänne laatujärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.​

Hae johtamisjärjestelmäsertifiointia.