Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

Sidebar Image

Sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja hallintaan. Ympäristövaikutusten pienentäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa, joka kannattaa toteuttaa järjestelmällisesti, toimivilla prosesseilla.

Järjestelmällisyys ja sertifioidut toimenpiteet ovat myös kustannustehokkaita menetelmiä.

Tätä varten on olemassa ISO ​14001 -standardi, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan omaa ympäristöstrategiaansa huomioiden toimintaympäristön haasteet sekä vallitsevan lainsäädännön ja asiakasvaatimukset. Samalla liiketoiminnan ympäristöriskit saadaan hallintaan.

Ympärisjohtamisjärjestelmä

  • Auttaa yrityksen toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä.
  • Tuo selvää kilpailuetua selkeästi esitettävän ja dokumentoidun ympäristöohjelman ja -tavoitteiden muodossa. Yrityksen ympäristötietoisuus omista ympäristövaikutuksistaan sekä -näkökohdista kasvaa.

Kun yritys on saanut ISO 14001 -standardin, sillä on positiivinen vaikutus myös yrityksen imagoon. Tämän päivän sidosryhmät arvostavat ympäristömyönteisyyttä. Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden tekemien arviointikäyntien määrä vähenee, koska ympäristöjärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu ympäristöjärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä, jotka auttavat yritystänne ympäristöjärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Hae johtamisjärjestelmäsertifiointia