Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> ISO 3834 Hitsauksen laadunvarmistuksen sertifiointi

ISO 3834 Hitsauksen laadunvarmistuksen sertifiointi

Sidebar Image

​Sertifioitu ISO 3834 hitsauksen laadunvarmistusjärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen hitsausprosessien hallintaan ja kehittämiseen. Vaatimusten mukaisen hitsaustuotannon toteutus vaatii dokumentoidut menettelyt ja edellyttää laatutallenteita, jotta vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa. '

Sertifioidun hitsausjärjestelmän avulla on mahdollista osoittaa yrityksen ja sen tuotantohenkilöstön kyvykkyys toteuttaa vaatimusten mukaisia hitsattuja rakenteita.

Järjestelmän kautta on mahdollista saavuttaa myös muita etuja, kuten laatukustannusten pienentäminen, sujuvat tuotantoprosessit ja optimaalinen tuotannon kuormitus. Myös tuotannon suunnittelu yleensä tehostuu, kun tuotteet ja tuotanto saadaan paremmin hallintaan.

Sertifioitu hitsauksen laadunvarmistusjärjestelmä helpottaa kansainvälistymistä ja riskien hallintaa. ISO 3834 -standardit helpottavat yritystä rakentamaan ja ylläpitämään yrityksen tarpeisiin soveltuvaa järjestelmää, joka huomioi tuotteiden vaatimustenmukaisuudelle asetetut vaatimukset, asiakasvaatimukset sekä vallitsevan lainsäädännön. Samalla liiketoiminnan hitsaustuotantoon liittyvät laaturiskit saadaan hallintaan.

Standardin mukainen hitsauksen laadunvarmistusjärjestelmä

  • Auttaa yrityksen hitsausprosessien luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
  • Tuo selvää kilpailuetua hyvien menettelytapojen käyttöönottamisen ja toiminnan tehostumisen avulla.
  • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi hitsaustuotannon laatutavoitteista ja henkilöstön laatutietoisuus kasvaa.
  • Hitsauksen laadunvarmistusjärjestelmän sertifiointi on osoitus yrityksen toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, ja sen​ kautta yrityksen imago kehittyy myönteisesti.
  • Vaativimpien tuotteiden valmistuksen osalta sertifioitu hitsauksen laadunvarmistusjärjestelmä on markkinoilla olon perusedellytys.

Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden suorittamien arviointikäyntien määrä vähenee, koska laatujärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu hitsauksen laadunvarmistusjärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä, ja he auttavat yritystänne hitsausjärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Hae johtamisjärejstelmäsertifiointia.