Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Sidebar Image

Sertifioitu ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan.

Työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen ISO 45001:2018 -standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön työhyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle.

Vakavia ja vähemmän vakavia työtapaturmia sattuu lähes päivittäin. Onnettomuuksien määrä voidaan kuitenkin minimoida erinomaisilla käytännöillä ja oikealla asenteella turvallisuutta kohtaan.

ISO 45001:2018 -standardi auttaa yhdistämään terveys- ja turvallisuuskysymykset keskeiseksi osaksi organisaation johtamista. Yksittäiset onnettomuudet kootaan yhteen ja päästään käsiksi kokonaisvaltaiseen riskien arviointiin ja analysointiin. ISO 45001:2018 -standardin mukainen sertifikaatti on vahva signaali sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

ISO 45001:2018 on yhteensopiva kansainvälisesti tunnustettujen laatu- ja ympäristöjärjestelmänstandardien ISO 9001:n ja ISO 14001:n kanssa. Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida erikseen tai samanaikaisesti.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu työturvallisuusjärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita sekä päteviä, ja auttavat yritystänne työturvallisuusjärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa. 

OHSAS 18001 päivitettiin keväällä 2018 ISO 45001:ksi. Uuden ISO 45001 -standardin valmistuminen ei pakota kumoamaan aiempia vastaavia kansallisia standardeja. SFS vahvisti ISO 45001 -standardin kansalliseksi SFS–standardiksi 23.3.2018.

Sertifiointien osalta siirtymäajaksi uuteen versioon on määritelty kolme vuotta. Sertifikaatit, jotka on myönnetty OHSAS 18001:2007 perusteella, eivät ole enää voimassa kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Vanhojen standardien perusteella siirtymäajan kuluessa myönnettävien sertifikaattien voimassaolo rajataan siirtymäkauden päättymiseen. Täten kevääseen 2021 mennessä kaikkien OHSAS 18001 sertifikaattien tulee olla päivitetty 2018 versioihin

Uuden ISO-standardin myötä korostuvat toimintaympäristön hallinta, työturvallisuusasioiden johtajuus sekä henkilöstön osallistaminen. Yrityksiltä edellytetään parempaa työterveys- ja työturvallisuusasioihin liittyvän toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Siinä kiinnitetään myös enemmän huomiota tapaturma- ja onnettomuusriskin ennaltaehkäisyyn.

Johtajuuden korostaminen vie sen lähemmäs muita johtamisjärjestelmästandardeita. Jatkossa sidosryhmien ja alihankintaketjujen kanssa on luotava menettelytavat tapaturmien ja onnettomuuksien välttämiseksi. Tilannetta ei pelkästään seurata, vaan olennaisena osana kuuluu työsuojelun tason tehokkuuden arviointi. Sen perusteella arvioidaan tason jatkuvaa parantamista.

Hae johtamisjärjestelmäsertifikaattia.