Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> ISO 9001 Laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 9001 Laatujärjestelmän sertifiointi

Sidebar Image

Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen laadunhallinnan kehittämiseen ja hallintaan.

Laatukustannusten pienentäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa, joka kannattaa toteuttaa järjestelmällisesti, toimivilla prosesseilla ja kustannustehokkaasti.

Tätä varten on olemassa ISO 9001 -standardi, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan omaa laatustrategiaansa huomioiden toimintaympäristön haasteet sekä vallitsevan lainsäädännön ja asiakasvaatimukset. Samalla liiketoiminnan laaturiskit saadaan hallintaan.

​Laatujohtamisjärjestelmä

  • Auttaa yrityksen toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä
  • Tuo kilpailuetua:
    • hyvät menettelytavat
    • toiminnan tehostuminen
    • sertifiointi on osoitus yrityksen toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
  • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi laatutavoitteista ja laatutietoisuus paranee.
  • Antaa imagohyötyä

Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden tekemien arviointikäyntien määrä vähenee, koska laatujärjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu laatujärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä sertifioinnin ammattilaisia, jotka auttavat yritystänne laatujärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Hae johtamisjärjestelmäsertifiointia