Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Sidebar Image

Sertifioitu OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan.

Työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen OHSAS 18001 -standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön työhyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle.

Vakavia ja vähemmän vakavia työtapaturmia sattuu lähes päivittäin. Onnettomuuksien määrä voidaan kuitenkin minimoida erinomaisilla käytännöillä ja oikealla asenteella turvallisuutta kohtaan.

OHSAS 18001 -standardi auttaa yhdistämään terveys- ja turvallisuuskysymykset keskeiseksi osaksi organisaation johtamista. Yksittäiset onnettomuudet kootaan yhteen ja päästään käsiksi kokonaisvaltaiseen riskien arviointiin ja analysointiin. OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti on vahva signaali sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

OHSAS 18001 on yhteensopiva kansainvälisesti tunnustettujen laatu- ja ympäristöjärjestelmänstandardien ISO 9001:n ja ISO 14001:n kanssa. Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida erikseen tai samanaikaisesti.

Tilaa Eurofins Expert Services Oy:ltä tunnustettu työturvallisuusjärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita sekä päteviä, ja auttavat yritystänne työturvallisuusjärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa. Meillä on FINASin akkreditointi OHSAS 18001-osalta.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on tekemässä työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevää standardia ISO 45001. Uuden standardin valmistuu loppuvuodesta 2017 tai alkuvuodesta 2018. Uuden ISO 45001 -standardin valmistuminen ei pakota kumoamaan aiempia vastaavia kansallisia standardeja. Kansainvälinen akkreditointijärjestö IAF on alustavasti ehdottanut, että sertifikaatin siirtymäaika OHSAS 18001:stä ISO 45001:en olisi kolme vuotta.

Uuden ISO standardin myötä korostuvat toimintaympäristön hallinta, työturvallisuusasioiden johtajuus sekä henkilöstön osallistaminen. Yrityksiltä edellytetään parempaa työterveys- ja työturvallisuusasioihin liittyvän toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Siinä kiinnitetään myös enemmän huomiota tapaturma- ja onnettomuusriskin ennaltaehkäisyyn.

Johtajuuden korostaminen vie sen lähemmäs muita johtamisjärjestelmästandardeita. Jatkossa sidosryhmien ja alihankintaketjujen kanssa on luotava menettelytavat tapaturmien ja onnettomuuksien välttämiseksi. Tilannetta ei pelkästään seurata, vaan olennaisena osana kuuluu työsuojelun tason tehokkuuden arviointi. Sen perusteella arvioidaan tason jatkuvaa parantamista.

Hae johtamisjärjestelmäsertifikaattia.