Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> SFS EN 14065 RABC-järjestelmän sertifiointi

SFS EN 14065 RABC-järjestelmän sertifiointi

Sidebar Image

Terveydenhuollon-, elintarvike- ja farmasia-alan tekstiilien huoltoon liittyvällä toiminnalla on entistä suurempi merkitys korkean hygieniatason ympäristöissä.

Vaatimuksiin voidaan vastata riittävän tehokkailla prosesseilla, valvonnalla sekä varmennusmenettelyillä.
RABC-valvontajärjestelmän sertifiointi standardin SFS EN 14065 mukaan takaa tekstiilihuollon yritykselle luotettavan tiedon järjestelmänsä suorituskyvystä ja vaatimustenmukaisuudesta. Standardin mukaan sertifioitu valvontajärjestelmä luo kilpailuetua yritykselle. Suuri osa terveydenhuollon- elintarvike- ja farmasia-alan toimijoista edellyttää tekstiilihuoltopalvelun toimittajalta järjestelmää, jolla taataan tekstiilien visuaalinen ja mikrobiologinen puhtaus.

Riskienhallintaan sekä mikrobiologisen puhtauden valvontaan suunniteltu järjestelmä (RABC-järjestelmä) auttaa tekstiilihuollon toimijaa prosessien hallinnassa, valvonnassa ja varmennuksessa. Valvontajärjestelmän sertifiointi riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta on osoitus yrityksen toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja usein avain kilpailutuksiin.

SFS EN 14065 -​standardi on päivittynyt uuteen 2016 versioon. Siirtymäaika on kolme vuotta, päättyen marraskuussa 2019. Ole yhteydessä pääarvioijiimme sopiaksesi järjestelmäsi sertifioinnin.

Hae johtamisjärjestelmäsertifikaattia.