Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Koneiden vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä >> Koneellisten ovien CE-merkintä ja konedirektiivi

​Koneelliset ovet: Rakennustuotteiden CE-merkintä ja konedirektiivin vaatimukset

Sidebar Image

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi 1.7.2013. Muutos koskee myös koneellisia tai käsikäyttöisiä ovia ja portteja. Valmistajalla on ensisijainen vastuu EU:n markkinoille saatettavien rakennustuotteiden CE-merkinnästä.

Eurofins Expert Services Oy on standardin EN 13241-1 mukainen ilmoitettu laitos. Palvelumme ovat valmistajien, maahantuojien tai jakelijoiden apuna kaikissa CE-merkinnän vaiheissa.

Koneelliset ovet ovat rakennustuotteita, mutta ne määritellään myös koneiksi. Niitä koskee rakennustuoteasetuksen lisäksi myös konedirektiivi. Standardi SFS-EN 13241-1 + A1 Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit on harmonisoitu standardi, joka pohjautuu rakennustuoteasetukseen ja konedirektiiviin. Standardi säätelee koneellisten ja käsikäyttöisten ovien CE-merkintää.

Konedirektiivi ei koske käsikäyttöisiä ovia. Ne CE-merkitään rakennustuoteasetuksen mukaan. Ovien turvallisuus tulee kuitenkin varmistaa testaamalla käyttöturvallisuus.

Meiltä saat ovien, porttien ja puomien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen sisältyvät ilmoitetun laitoksen tekemät testit ja tarkastukset, jotka on määritelty standardissa SFS-EN 13241-1 + A1.

Testauspalvelumme kattavat

  • Vesitiiviys
  • Vaarallisten aineiden vapautuminen
  • Tuulenpaineen kestävyys
  • Lämmöneristävyys
  • Ilmanläpäisevyys
  • Pitkäaikainen vesitiiviys, lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyys
  • Turvallinen avautuminen
  • Törmäysvoimat

Turvallinen avautuminen ja törmäysvoimat liittyvät keskeisesti koneturvallisuuteen. Teemme ovien, porttien ja puomien turvallisuustarkastelut harmonisoidun standardin SFS-EN 13241-1 + A1 mukaisesti. Testeissä ja tarkastuksissa sovelletaan lisäksi mm. seuraavia standardeja: SFS-EN 12445, SFS-EN 12453, SFS-EN 12604 ja SFS-EN 12605.

Eurofins Expert Services Oy on standardin EN 13241-1 mukainen ilmoitettu laitos. Palvelumme ovat valmistajien, maahantuojien tai jakelijoiden apuna kaikissa CE-merkinnän vaiheissa, olipa kyseessä teollisuus-, liike- tai toimistorakennusten erilaiset ovityypit tai autotallin ovet ja portit.

Lue lisää rakennustuotteiden CE-merkintäpalveluista​.​