Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Koneiden vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä >> Koneen EY-tyyppitarkastus

Koneen EY-tyyppitarkastus

Sidebar Image

​Koneen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen ja CE-merkintään liittyvä koneen EY-tyyppitarkastus​​

Koneiden edellytetään olevan EU-alueella konedirektiivin vaatimusten mukaisia. Koneen valmistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että toimittaessaan koneen markkinoille kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

​Vain vaatimustenmukaiset koneet saavat liikkua vapaasti EU-alueella. Koneessa oleva CE-merkintä on tästä osoituksena.

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos varmistaa ja vakuuttaa, että koneen edustava malli täyttää koneasetuksen tai sitä vastaavan direktiivin vaatimukset.

Eurofins Expert Services Oy on konedirektiivin mukainen ilmoitettu laitos (nro 0537). ​Tarkastamme ilmoitettuna laitoksena EY-tyyppitarkastukseen kuuluvia koneita ja turvakomponentteja:

  • Kulkuneuvojen huoltonostimet
  • Henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta
  • Logiikkayksiköt turvatoimintoja varten

Turvatoimintoja varten käytettäviä logiikkayksikköjä ovat esimerkiksi

  • Turvalogiikat
  • Kaksinkäsinkäyttölaitteiden logiikkayksiköt
  • T​urvaväylien signaalien loogisen prosessoinnin komponentit