Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Koneiden vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä >> Turvalogiikoiden EY-tyyppitarkastuspalvelut

Turvalogiikoiden EY-tyyppitarkastuspalvelut

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy toimii konedirektiivin 2006/42/EY mukaisena ilmoitettuna laitoksena (nro 0537). Tarjoamme EY-tyyppitarkastuspalveluita tuotteille, joilta vaaditaan erityismenettelyitä koneen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa ja CE-merkintään liittyen.

EY-tyyppitarkastukset

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos varmistaa ja vakuuttaa, että koneen edustava malli täyttää koneasetuksen tai sitä vastaavan direktiivin vaatimukset.

Tarkastamme konedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena EY-tyyppitarkastukseen kuuluvia koneita ja turvakomponentteja:

Kulkuneuvojen huoltonostimet

Henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta
Logiikkayksiköt turvatoimintoja varten.

Logiikkayksiköt ovat monimutkaisia komponentteja

Konedirektiivin tarkoittamat logiikkayksiköt turvatoimintoja varten ovat monimutkaisia komponentteja, jotka vastaavat turvakomponenttien määritelmää ja analysoivat yhtä tai useaa tulosignaalia. Ne luovat tietyn algoritmin mukaisesti yhden tai useamman lähtösignaalin.

Logiikkayksiköitä on tarkoitus käyttää koneiden ohjausjärjestelmien yhteydessä tai niiden osana yhden tai useamman turvatoiminnon suorittamista varten.

Koko ohjausjärjestelmää ei kuitenkaan katsota logiikkayksiköksi. Logiikkayksiköiksi ei katsota myöskään sähkömekaanisten tunnistinten tai kytkinlaitteiden kaltaisia yksinkertaisia laitteita, jotka pelkästään muuntavat tulosignaalin lähtösignaaliksi.

Turvatoimintoja varten käytettäviä logiikkayksikköjä ovat esimerkiksi

  • Turvalogiikat
  • Kaksinkäsinkäyttölaitteiden logiikkayksiköt
  • Komponentit, jotka on tarkoitettu turvallisuuteen liittyvien signaalien loogiseen käsittelyyn turvaväyliä sisältävissä järjestelmissä

Konedirektiivin mukainen turvakomponentti

  • Toimii turvatoiminnon toteuttamiseksi
  • On saatettu markkinoille itsenäisesti
  • Vikaantuessaan tai toimintahäiriötilanteessa vaarantaa henkilöiden turvallisuuden
  • Ei ole välttämätön koneen toimimisen kannalta tai se voidaan korvata tavanomaisilla komponenteilla koneen toimimiseksi.

Miksi Eurofins Expert Services?

  • Olemme kotimainen toimija ja ilmoiteltu laitos (Notified Body nro 0537), joka tuottaa laadukkaita palveluja ja raportteja asiakkaille sekä suomeksi että englanniksi (tarvittaessa muillakin kielillä)
  • Palvelut ovat lähellä asiakasta
  • Palvelemme asiakkaitamme useissa tuotteen tai prosessin elinkaaren vaiheissa määrittelystä ja riskien arvioinnista testaukseen ja käyttöönottoon saakka