Palvelut >> Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ympäristöteknologian todentaminen ETV

Ympäristöteknologian todentaminen ETV

Sidebar Image

Ympäristöteknologioiden todentamisella (Environmental Technology Verification ETV) osoitetaan luotettavasti uuden ja innovatiivisen ympäristöteknologian toimivuus. Menettely on tarkoitettu teknologioille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta vähemmän haitallisia kuin yleisesti käytössä olevat teknologiat.

Kysymyksessä on riippumattoman todentajan laatima luotettava ja uskottava osoitus teknologian toimivuudesta. Käytännössä sillä todennetaan uuden teknologian myönteiset ympäristövaikutukset. Näin todentaminen auttaa mm. uuden teknologian markkinoille pääsyä.

Todentamisen tulokset julkaistaan Euroopan komission yhteisellä sivustolla.

Eurofins Expert Services Oy on FINASin akkreditoima ympäristöteknologioiden todentaja.
Lue lisää: FINASin akkreditoimat pätevyysalueet​.

Ympäristöteknologiaa vauhdilla kansainvälisille markkinoille "arvioidaan kerran – hyväksytään kaikkialla"

Todentaminen tunnustetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja se on yhteensopiva useiden kansallisten arviointimenettelyjen kanssa. EU:n ulkopuolella Kanadassa, USA:ssa, Japanissa, Filippiineillä ja Koreassa on vastaava todentamismenettely käytössä.

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO on aloittanut globaalin ETV-standardin laatimisen. Standardi tulee olemaan sisällöltään yhteensopiva EU:n ETV-ohjelman kanssa.

Ympäristöteknologioiden todentamista sovelletaan tällä hetkellä kolmeen teknologia-alueeseen

 • Veden käsittely ja monitorointi
 • Energiateknologia
 • Materiaalien, jätteiden ja raaka-aineiden käsittely ​

Mitä hyötyä on ETV-todentamisesta?

 • Ympäristöteknologian todentaminen tarjoaa mahdollisuuden markkinoida ja esitellä koko Euroopan tasolla yhteisellä ja luotettavalla tavalla innovatiivisen ympäristöteknologian etuja ja toimivuutta.
 • ​Luotettava ja uskottava riippumattoman ja hyväksytyn toimijan laatima todistus
 • Julkaistaan yhteisillä verkkosivuilla, ja viitettä voi hyödyntää markkinoinnissa
 • Noudattaa yhteistä eurooppalaista menettelyä ja on yhteensopiva useiden Euroopan ulkopuolisten vastaavien järjestelmien kanssa
 • Auttaa uuden teknologian kehittäjiä markkinoille pääsyssä
 • Mahdollistaa suorituskyvyn esittämisen ennen standardien syntymistä
 • Auttaa ostopäätösten ja julkisten hankintojen tekijöitä vertailujen toteuttamisessa.
 • Oivallinen lisä markkinointiin