Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ympäristöteknologian todentaminen ETV >> Ympäristöteknologian teknologia-alat

Ympäristöteknologian teknologia-alat

Sidebar Image

​Ympäristöteknologioiden todentamisella (Encironmental Technology Verification ETV) osoitetaan luotettavasti uuden ja innovatiividen ympäristöteknologian toimivuus.

​Ympäristöteknologioiden todentamista sovelletaan tällä hetkellä kolmeen teknologia-alueeseen

 • Veden käsittely ja monitorointi
 • Energiateknologia
 • Materiaalien, jätteiden ja raaka-aineiden käsittely

Esimerkkejä ympäristöteknologioiden todentamisen hyödyntämisestä eri teknologia-aloilla

Veden käsittely ja seuranta

 • Veden laadun seuranta mikrobien ja kemikaalien aiheuttaman pilaantumisen suhteen (esim. testausvälineet, näytteet, analysaattorit)
 • Juomaveden käsittely mikrobien ja kemikaalien aiheuttaman pilaantumisen varalta (esim. suodattaminen, kemiallinen desinfiointi, kehittynyt hapetustekniikka) ja suolanpoisto merivedestä
 • Jäteveden käsittely mikrobien ja kemikaalien aiheuttaman pilaantumisen varalta (esim. erotustekniikat, biologinen käsittely, sähkökemialliset menetelmät, pienen mittakaavan käsittelyjärjestelmä harvaanasutulla alueella)

Materiaalit, jätteet ja luonnonvarat

 • Teollisuuden sivutuotteiden ja jätteen kierrätys uusioraaka-aineeksi, rakennusjätteen kierrätys rakennusmateriaaliksi (esim. tiiliskivien uudelleenkäyttö)
 • Kiinteän jätteen erottelu- tai lajittelutekniikat (esim. muovin, sekajätteen ja metallien uudelleenkäyttö), materiaalien hyötykäyttö
 • Paristojen, akkujen ja kemikaalien kierrätys (esim. metallin uudelleenkäyttöteknologiat)
 • Elohopean aiheuttaman kiinteän jätteen pilaantumisen vähentäminen (esim. erottelu, jäte-elohopean poistaminen, turvalliset varastointiteknologiat)

Energiateknologia

 • Lämmön ja sähkön tuotanto uusiutuvista energialähteistä (esim. tuuli, meri, maalampö ja biomassa)
 • Jätte​estä saatavan energian uudelleenkäyttö (esim. 3. sukupolven biopolttoaineet ja jätteenpolttoteknologiat)
 • Energiatehokkuusteknologiat (esim. mikroturbiinit, vetypolttokennot, lämpöpumput, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto, logistiikka)

​Kuka voi ehdottaa teknologiaa todennettavaksi?

ETV-ohjelmaan voi ehdottaa te​knologiaa, palvelua tai tuotetta yritys tai yksityishenkilö EU:sta tai sen ulkopuolelta. Ehdottaja voi olla asian kehittäjä, valmistaja tai valtuutettu edustaja. Todentamistehtävän voi käynnistää myös hankintoja tekevä taho ja pyytää todennettavaksi useita kilpailevia ratkaisuja.

Lue lisää

Ympäristöteknologioiden todentaminen (Environmental Technology Verification ETV)