Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ympäristöteknologian todentaminen ETV >> Ympäristöteknologian todentaminen käytännössä

Ympäristöteknologian todentaminen käytännössä

Sidebar Image

​​Jokaiselle arvioitavalle ratkaisulle laaditaan yhteisen EU-tasoisen ohjeen ja tuotteen alustavan arvioinnin perusteella yksilöllinen todentamisohjelma, joka sisältää tarvittavan määrän testauksia.

Ennen työn käynnistämistä sovitaan myös suorituskykyväittämistä, jotka arvioinnissa todennetaan.

Todentamisen vaiheet

Asiakkaan yhteydenotto todentajaorganisaatioon esim. Eurofins Expert Services Oy:hyn
Tietojen vaihto ja kelpoisuuden tarkistaminen.

Ehdotus
Alustava suoritusväittämä ja saatavilla olevat testaustulokset.

Todentamisen valmistelu
Todentamisorganisaatio, esim. Eurofins Expert Services Oy, määrittää todentamisen parametrit sekä arvioi käytössä olevan aineiston ja päättää tarvitaanko lisätestejä.

Testaus
Testauslaitokset ja analyysilaboratoriot tekevät testejä ja testiraportteja.

Arviointi ja todentaminen
Aineiston loppuarviointi ja todentamisraportti.

Julkaisu
Todentamislausunto rekisteteröidään ja julkaistaan viralisella EU:n E​TV-verkkosivulla.
Todentamisesta syntyy kaksi keskeistä tulosta


Tehdyistä tutkimuksista laaditaan kattava raportti, jota ratkaisun tai teknologian todentamista ehdottanut taho voi käyttää omassa jatkokehityksessä tai tuotteiden markkinoinnissa.

Todentamisesta laaditaan virallinen lausunto, joka julkaistaan komission toimesta EU:n ETV-verkkosivuilla http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/. Tätä viitettä voi käyttää markkinoinnissa ja muussa kommunikaatiossa.

Lue lisää

Ympäristöteknologioiden todentaminen (Environmental Technology Verification ETV​)​