Testaus ja tarkastus >> Elektroniikka >> Elektroniikkatuotteiden pakkaustestaus

Elektroniikkatuotteiden pakkaustestaus

Sidebar Image

Tuotteeseen kohdistuu sen kuljetuksen ja varastoinnin aikana ilmastollisia sekä mekaanisia rasituksia. Niiden vaikutuksia pakattuun tuotteeseen voidaan arvioida erilaisilla lämpö-, kosteus- ja korroosiotesteillä sekä tärinä- ja iskutesteillä.

Pitkäaikainen kokemuksemme​ ja monipuoliset testausvalmiutemme tarjoavat ratkaisuja erilaisiin kuljetusolosuhteisiin ja tuotteen pakkaussuunnitteluun. Pakkaustestauksia varten testauslaboratoriomme on akkreditoitu ja sen pätevyysalueeseen kuuluvat kattavasti eri standardien mukaiset testausmenetelmät.

Testauksen asiantuntijapalvelut

Autamme asiakkaitamme jo tuotekehitysvaiheessa ja yhdessä selvitämme, millaisia rasituksia tuote joutuu kokemaan elinkaarensa aikana.

  • Ympäristöolosuhderasitusten määrittely eri kuljetusolosuhteisiin
  • Testausvaatimusten määrittely
  • Testausohjelmien suunnittelu

​Pakkauksen ilmastollinen tes​taus

Pakattu tuote altistuu kuljetuksen ja varastoinnin aikana erilaisille ilmastollisille olosuhteille ja niiden vaikutusta tuotteeseen sekä pakkauksen suojausominaisuuksia voidaan arvioida lämpö-, lämpövaihtelu- ja kosteustesteillä sekä sadetesteillä.

Testien aikana seuraamme esim. lämpötilan ja suhteellisen kosteuden muutoksia pakkauksen sisällä. Saatujen mittaustulosten perusteella arvioimme pakkauksen suojausominaisuuksia.

​Pakkauksen tärinätestaus​ ja iskutestaus

Kuljetuksen aikana tuotteeseen kohdistuu yleensä pahimmat mekaaniset rasitukset, joten kuljetuspakkauksen suunnittelussa on huomioitava mahdollisista pudotuksista aiheutuvat iskut sekä kuljetusalustoista välittyvät tärinät.

Simuloimme testilaitteilla eri kuljetusvälineistä johtuvia mekaanisia rasituksia ja samalla mittaamme pakkauksen vaimennusominaisuuksia sekä tuotteeseen kohdistuvia kiihtyvyyksiä.

Kuljetuspakkauksen testaus täristimellä

Kulejtuspakkauksen vesitiiveyden testaus