Testaus ja tarkastus >> Elektroniikka >> Luotettavuustestaus

Elektroniikan luotettavuustestaus

Sidebar Image

Elektroniikan luotettavuuteen vaikuttavat suunnittelun lisäksi sen valmistamiseen käytettävät osat, komponentit ja materiaalit, valmistusprosessit sekä tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana kohdistuvat rasitukset.

Tuotteessa käytettyihin teknologioihin ja käyttöolosuhteisiin liittyvät tekijät onkin selvitettävä tai tunnettava hyvin. Tärkeimmät tuotteen valmistuksen jälkeiset vaiheet ovat varastointi, kuljetus, asennus sekä varsinainen käyttö- ja ylläpitovaihe.'

Luotettavuustesteissä simuloidaan olosuhteita ja rasituksia

  • Lämpötila ja sen vaihtelut
  • Kosteus ja sen vaihtelu (mahdollinen tiivistyminen)
  • Mekaaniset rasitukset – tärinä, iskut ja jyskytys
  • Sähköiset rasitukset – ylikuormitus/ylijännite (EOS, Electrical Overstress) staattisen sähkön purkaukset (ESD, Electrostatic Discharge)

Elinikätestissä simuloidaan tuotteen elinkaaren aikaisia olosuhteita pyrkien ottaman huomioon kaikki toiminnalliset ja ympäristöolosuhteiden kumulatiiviset rasitukset. Käyttöolosuhteita rasittavampia (eli nopeuttavia tai kiihdyttäviä) olosuhteita on käy­tettävä.

Testien nopeuttavaa vaikutusta voidaan arvioida mallien avulla, jotka lämpötilan vai­kutusta yksittäisiin vikamekanismeihin lukuun ottamatta ovat vain suuntaa antavia.

Luotetta​vuus- ja elinikätestaus pähkinänkuoressa

  • Selvitetään tuotteessa käytetyt teknologiat, rakenteet, osat, komponentit ja materiaalit mahdollisine vikamekanismeineen
  • Selvitetään elinkaaren eri vaiheiden käyttöolosuhteet
  • Suunnitellaan testi tai testien yhdistelmä luotettavuusvaatimusten varmistamiseksi
  • Toteutetaan testi(t) alku-, väli- ja loppumittauksineen
  • Tehdään testeissä syntyneiden vikojen analyysi
  • Lasketaan ja esitetään tulosten perusteella päätelmät tuotteen vikamekanismeista ja luotettavuusparametreista (esim. vikataajuus, elinikä)​