Testaus ja tarkastus >> Elektroniikka >> Tiiviystestaus IP-luokat

Elektroniikan tiiviystestaus IP-luokat

Sidebar Image

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden koteloinnille voidaan asettaa tiiviysvaatimuksia, kuten standardeissa SFS-EN 60529 (IP –luokka), UL tai NEMA 250 johtuen käyttöolosuhteen sähköturvallisuusvaatimuksista tai muista ympäristöolosuhteista.

Kun elektroniikkaa sijoitetaan vaativiin olosuhteisiin, se joko valmistetaan kestämään kyseiset olosuhteet tai se suojataan. Ulos asennettavissa laitteissa tulee huomioida lämpötila, sade, tuuli ja jäätyminen sekä mm. pöly ja ympäristön saasteet. Usein tämä hoidetaan suojaamalla käytettävä elektroniikka koteloimalla tai estämällä haitallisten aineiden pääsy laitekotelointeihin.

Myös teollisissa sisäympäristöissä olosuhteet saattavat asettaa vaatimuksia esimerkiksi pienhiukkasten suhteen. Vaativilla olosuhteilla tarkoitetaan yleensä lämpötilan ja kosteuden, korroosion, tärinän tai sähkömagneettisten olosuhteiden kannalta hankalia toimintaedellytyksiä. Äärimmäiset olosuhteet puolestaan edellyttävät elektroniikan eristämistä käyttöympäristöstä.

Asiantuntijapalvelut

Voimme auttaa yritystä jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, mitä vaatimuksia tuotteen koteloinnin tiiviydelle tulee asettaa ja mitä se merkitsee kotelorakenteelle, tarvittaville läpivienneille sekä kansien ja ovien tiivisteille.

Uuden tuotteen ensimmäiset tiiviystestit tulisi suorittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä, jotta voidaan varmistaa suunnitellun tiiviysluokan toteutuminen.

Tiiviystestaus

Koteloinnin tiiviysluokka (IP-luokka) varmennetaan vesi- ja pölytesteillä sekä vierasainesuojauksen osalta puikkotesteillä.

Vesisuojausominaisuuksia voidaan testata myös NEMA:n tai UL:n vaatimusten mukaisesti.

Testauspalvelumme

Kuljetuspakkauksen vesitiiviyden testaus

Kuljetuspakkaus voi altistua siirtojen ja lyhytaikaisten ulkovarastointien aikana sateelle. Tuolloin vaarana on tuotteen kastuminen ellei pakkauksen suojausominaisuuksia ole suunniteltu kunnolla. ​