Elektroniikka >> Tiiviystestaus IP-luokat >> Pölytestaus

Elektroniikan pölytestaus

Sidebar Image

Koteloiden pölysuojausominaisuuksia arvioitaessa ja tiiviysluokan määrittelyssä otetaan huomioon laitteen sisäiset lämpöhäviöt, kondenssivesiläpiviennit ja mahdollisten jäähdytyspuhaltimet ja ilmanvaihtoratkaisut.

Pölytestausta voidaan käyttää myös laitteiden toimintakyvyn arviointiin pölyisissä olosuhteissa.

Standardin SFS-EN 60529 mukaisesti IP5x pölysuojatussa koteloinnissa pölyn sisään tunkeutumista ei ole kokonaan estetty, mutta sitä ei saa tunkeutua haitaksi laitteen tyydyttävälle toiminnalle tai haitaksi turvallisuudelle.

Testausta varten koteloinnit määritellään kahteen luokkaan

Luokka 1

Koteloinnit, joissa laitteen normaali toimintajakso aiheuttaa koteloinnin sisäisen ilmanpaineen alenemista ympäröivään ilmanpaineeseen nähden, esim. jaksollinen lämpeneminen.

Luokka 2

Koteloinnit, joissa paineen alenemista ympäristöön nähden ei tapahdu.

Luokan 1 mukaisille koteloille testit tehdään kytkemällä alipaine testattavan kotelon sisälle ja imemällä kotelon tilavuudesta riippuva ilmamäärä alipaineen ollessa enintään 2 kPa.

Luokan 2 mukaisille kotelot testataan ilman alipainetta ja testin kesto on 8 tuntia.

Tiiveysluokkaan IP6x tarkoitetuissa pölytiiviissä koteloinneissa ei sallita pölyn sisään tunkeutumista ja laitekotelot testataan aina alipaineen kanssa huolimatta siitä vaikka niissä olisi kondenssivesiaukkoja tai muita hengittäviä läpivientejä.

Testauskammioomme laitettavan testattavan kotelon suositeltavat maksimimitat

  • Korkeus 2200 mm
  • Leveys 1500 mm
  • Syvyys 1000 mm

Painoa voi olla normaali asetuksilla 150 kg, mutta lisärakenteilla voidaan testata jopa 500 kg painavia laiterakenteita.​