Elektroniikka >> Tiiviystestaus IP-luokat >> Vesitestaus

Elektroniikan vesitestaus

Sidebar Image

Koteloiden vesisuojausominaisuuksia arvioitaessa ja soveltuvan testausmenetelmän valinnassa tulee huomioida laitteen käyttöolosuhteet ja mahdolliset sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Eri vesitestausmenetelmiä on standardoitu SFS-EN 60529 mukaisissa IP –luokkavaatimuksissa, NEMA 250:ssa sekä UL 50:n vaatimuksissa. Ajoneuvodirektiiviin liittyen on hätä- ja vilkkuvaloille kehitetty oma vesitestausmenetelmänsä.

Standardin SFS-EN 60529 mukaisesti toinen tunnusnumero IPx1 – x9 ilmaisee kotelointiluokan, jonka mukainen kotelointi estää veden haitallisen sisään tunkeutumisen.

Luokka ja suojausominaisuus

  • IPX1 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä
  • IPX2 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun kotelointi on kallistettuna 15° asti
  • IPX3 Suojattu sat​avalta vedeltä
  • IPX4 Suojattu roiskuvalta vedeltä
  • IPX5 Suojattu vesisuihkulta
  • IPX6 Suojattu voimakkaalta vesisuihkulta
  • IPX7 Suojattu lyhytaikaisen veteen upottamisen vaikutuksilta
  • IPX8 Suojattu jatkuvan veteen upottamisen vaikutuksilta
  • IPX9 Suojattu paineelliselta kuumalta vedeltä

Standardissa NEMA 250 on Type 4 ja Type 4x mukaisille koteloille määritelty voimakas vesisuihku, jossa laitekoteloon ja sen läpivientiliitoksiin kohdistetaan vesisuihku virtausmäärällä 170 l/min – 250 l/min.

Standardissa UL 50 on Type 12 ja Type 12 K mukaisille laitekoteloille vesitestausmenetelmänä erittäin hienojakoinen vesisumu, jolla testillä voidaan myös arvioida koteloinnin pölysuojausominaisuuksia.

​Kuljetuspakkauksen vesitiiviyden testaus​

Kuljetuspakkaus voi altistua siirtojen ja lyhytaikaisten ulkovarastointien aikana sateelle. Tuolloin vaarana on tuotteen kastuminen ellei pakkauksen suojausominaisuuksia ole suunniteltu kunnolla.