Testaus ja tarkastus >> Elektroniikka >> Ympäristötestaus

Ympäristötestaus

Sidebar Image

Tuotteeseen kohdistuu sen toimintaympäristössä sekä kuljetuksen ja varastoinnin aikana ilmastollisia sekä mekaanisia rasituksia. Niiden vaikutuksia tuotteeseen voidaan arvioida erilaisilla lämpö-, kosteus- ja korroosiotesteillä sekä tärinä- ja iskutesteillä.

Pitkäaikainen kokemukseksemme ja monipuoliset testausvalmiutemme tarjoavat ratkaisuja uuden tuotteen testaussuunnitteluun sekä räätälöityyn tai standardien mukaiseen testaukseen. Valmiin tuotteen testauksia varten testauslaboratoriomme on akkreditoitu ja sen pätevyysalueeseen kuuluvat kattavasti eri standardien mukaiset testausmenetelmät.

Testauksen asiantuntijapalvelut

Autamme asiakkaitamme jo tuotekehitysvaiheessa ja yhdessä selvitämme, millaisia rasituksia tuote joutuu kokemaan elinkaarensa aikana.

  • Ympäristöolosuhderasitusten määrittely
  • Testausvaatimusten määrittely
  • Testausohjelmien suunnittelu
  • Testiympäristön suunnittelu ja kiinnitysten suunnittelu
  • Tuotteen mekaniikkasuunnittelun tuki

​Tuotteen ilmastollinen testaus

Tuotteeseen kohdistuvien ilmastollisten olosuhteiden vaikutus toimintaympäristössä sekä kuljetuksen ja varastoinnin aikana voidaan varmentaa yksittäisillä lämpö-, lämpövaihtelu- ja kosteustesteillä sekä korroosiotestauksilla.

Tuotteen tärinätestaus ​ja iskutestaus

Tuotteeseen kohdistuu mekaanisia rasituksia sen elinkaaren eri vaiheissa, kuljetuksessa, varastoinnissa ja toimintaympäristössä. Tuotteen rakenteen kestävyys ja toimintakyky voidaan varmentaa jo suunnitteluvaiheessa tehtävillä tärinätesteillä, iskutesteillä​ ja pudotustesteillä. Tuotteen kuljetuspakkauksen suojaus- ja vaimennusominaisuuksia voidaan tutkia kuljetusolosuhteita vastaavilla rasituksilla ja vaimennusmittauksilla.

Lue lisää pakkaustestauksesta

Tuotteen koteloinnin tiiviystestaus

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden koteloinnille voidaan asettaa tiiviysvaatimuksia sen vierasaine-, pöly- ja vesisuojaukseen liittyen, johtuen käyttöolosuhteen sähköturvallisuusvaatimuksista tai muista ympäristöolosuhteista. Koteloinnin tiiviysluokka (IP-luokka) varmennetaan vesi- ja pölytesteillä sekä viera​sainesuojauksen osalta puikkotesteillä. Vesisuojausominaisuuksia voidaan tutkia myös NEMA:n tai UL:n testivaatimusten mukaisesti.

Lue lisää tiiviystestauksesta