Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Linja-autojen materiaalien palotestaus

Linja-autojen materiaalien palotestaus

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy:n palvelut kattavat linja-auton materiaalien paloturvallisuuteen ja tyyppihyväksyntään liittyvät testauspalvelut.

Linja-autojen materiaalien E-säännön 118 mukainen tyyppihyväksyntä​

Eurofins Expert Services Oy on ilmoitettu laitos (TL-0016) linja-autojen materiaalien tyyppihyväksyntään liittyvässä palotestauksessa.

​​​Linja-autojen materiaalien paloturvallisuusvaatimukset on esitetty E-säännössä 118 rev.1.

Vaatimus koskee materiaaleja, jotka ovat sisäpuolisissa rakenteissa sekä moottori- tai lämmityslaitetiloissa.

Autamme tarvittaessa materiaalien palotestaukseen ja tyyppihyväksyntään liittyvien testien suunnittelussa.

Typpihyväksynnän myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

​Linja-autojen materiaalien palotestit

Linja-autojen materiaalien paloturvallisuus määritetään koemenetelmillä, jotka on esitetty E-säännössä 118:

  • E-sääntö 118 Annex 6 Vaakasuoran palamisnopeuden määrittäminen
  • E-sääntö 118 Annex 7 Sulamisominaisuuksien määrittäminen
  • E-sääntö 118 Annex 8 Pystysuoran palamisnopeuden määrittäminen​
  • E-sääntö 118 Annex 9 Materiaalin kyky hylkiä poltto- ja voiteluaineita
  • E-sääntö 118 Annex 10 Liekin leviäminen sähköjohdossa

Käytettävät koemenetelmät riippuvat testattavan materiaalin sijainnista linja-autossa ja uusien hyväksyttävien tyyppien osalta 26.7 2016 jälkeen myönnettävissä tyyppihyväksynnöissä myös materiaalin asennosta kun uuden ajoneuvo- tai komponenttityypin tulee olla E 118 rev. 1 mukainen.

E 118 rev. 1 mukaan kaikki pystysuorassa asennossa olevat materiaalit pitää testata Annex 8 mukaan. E118 rev. 1 mukaan standardin ISO 5658-2 mukaista testiä voidaan käyttää vaihtoehtona menetelmille Annex 7 ja 8.

Määritämme ajoneuvojen materiaalien ja komponenttien paloturvallisuutta myös seuraavien standardien mukaisesti

  • ISO 3795 - Sisämateriaalien paloturvallisuuden määrittäminen
  • DIN 75200 - Sisämateriaalien paloturvallisuuden määrittäminen
  • FMVSS 302 - Sisämateriaalien syttyvyys

Näitä palotestejä käytetään erilaisten ajoneuvojen komponenttien paloturvallisuutta varmistettaessa. Menetelmät vastaavat linja-auton materiaalien vaakasuoraa palamisnopeusmenetelmää.