Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Siirrettävien henkilönostimien staattiset vakavuuskokeet

Siirrettävien henkilönostimien staattiset vakavuuskokeet

Sidebar Image

Teemme ​siirrettävien henkilönostimien vakavuuskokeita omalla testialueellamme, jossa toteutamme mm. koekuormituksia. Kohdistamme pystytetyn nostimen puomiin sivuttaisvetoa ja mittaamme vetovoimat ja nostotukien tukireaktiot, joita tarvitaan nostimen vakavuusominaisuuden määrittämisessä.

Staattista vakavuuskoetta tarvitaan mm.​

  • Varmennetaan, että tuotteen ominaisuudet vastaavat tavoitteita.
  • Varmennetaan tuotteen suunnittelussa käytettävän mallinnuksen ja laskentaohjelman toimivuus ja todellisuudessa tehtävien kokeiden vastaavuus.
  • Suunnittelija saa kokeellista tietoa todellisesta tilanteesta ja voi tarkastella ja määrittää erilaisten voimayhdistelmien vaikutusta nostimen käyttäytymiseen ja pystyssä pysymisen varmistamiseksi.
  • Varmistetaan, että tuote täyttää sitä koskevan standa​rdin tai lainsäädännön, kuten konedirektiivin vakavuusvaatimukset.
  • Mittaustuloksien perusteella voidaan määrittää nostimen sallitut ja turvalliset ulottuma-alueet.
  • Voidaan varmentaa, että tuotteen käyttäjän edellyttämät suoritusarvot saavutetaan.

​Esimerkkejä testattavista kohteista

  • Erilaiset siirrettävät henkilönostimet, joissa on nostettava työtaso
  • Puomi ja mastotyyppiset nostolaitteet