Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Traktorin tyyppihyväksyntämittaukset

Traktorin tyyppihyväksyntämittaukset

Sidebar Image

Uusia tai EU:n ulkopuolelta maahan tuotuja käytettyjä maataloustraktoreita ei saa ottaa käyttöön tai rekisteröidä ennen kuin ne on todettu turvallisiksi. Suomessa tämä tarkoittaa traktorin tarkastamista niin, että Trafi voi myöntää sille tyyppihyväksynnän.

​Traktorien tyyppihyväksyntä on muutoksessa

Traktoreiden tyyppihyväksyntään tulee muutoksia, kun vanhan direktiivin 2003/37/EY korvaa uusi asetus maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta EU nro. 167/2013. Siirtymäaikaa vanhalle direktiiville on enää tämän vuoden loppuun.

Käytännössä kaikkien EU:n alueella tyyppihyväksyttyjen traktorien on oltava uuden asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä vuoden 2018 alusta. Tyyppihyväksyntä antaa traktorille käyttöluvan koko EU:n alueella.

Suomessa Eurofins Expert Services (Vakolan toimipiste) tekee traktoreiden tyyppihyväksyntätarkastuksia. Tehdyn tarkastuksen tulosten perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää tyyppihyväksynnän.

Vanhan traktoridirektiivin mukainen hyväksyntä voitiin myöntää vain traktorille, jonka suurin nopeus on 40 km/h. Uuden asetuksen myötä traktoreille tulee lisää nopeusluokkia. Traktorit jaetaan jatkossa kolmeen eri nopeusluokkaan: maksimissaan 40 km/h kulkevat, 40-60 km/h kulkevat ja yli 60 km/h kulkevat.

Tyyppihyväksyntätarkastus sisältää seuraavien teknisten asetusten tarkastukset​

  • ​Asetus 1322/2014 (Rakenneturvallisuus)
  • Asetus 2015/208 (Toiminnallinen turvallisuus)
  • Asetus 2015/68 (jarrut)
  • Asetus 2015/96 (melut ja päästöt)

Myös perävaunut ja hinattavat työkoneet voidaan tyyppihyväksyä

Uuden asetuksen myötä tyyppihyväksynnän piiriin tulevat uusina ajoneuvoluokkina traktorin perävaunut (R-luokka) ja hinattavat työkoneet (S-luokka). Näille koneryhmille tyyppihyväksyntä on jatkossa vapaaehtoinen.

On kuitenkin oletettavaa, että perävaunuja ja hinattavia työkoneita tyyppihyväksytään jatkossa. Typpihyväksyntä kun mahdollistaa pääsyn yhdellä hyväksynnällä EU:n markkinoille ja näin valmistaja välttyy yksittäisten maiden kansallisilta vaatimuksilta.