Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Työkoneiden ja ajoneuvojen kallistuskokeet

Työkoneiden ja ajoneuvojen kallistuskokeet

Sidebar Image

Teemme työkoneiden ja ajoneuvojen kallistuskokeita äärimitoiltaan 5 x 8 metrin kallistuslavalla​, jolla voidaan kall​istaa maksimipainoltaan n. 60 tonnin ajoneuvoja ja työkoneita yli 35​ asteen kulmaan asti.

Kallistustasolla saatuja kokeellisia mittaustuloksia tarvitaan

  • Varmennetaan, että tuotteen ominaisuudet vastaavat tavoitteita.
  • Varmennetaan tuotteen suunnittelussa käytettävän mallinnuksen ja laskentaohjelman toimivuus ja todellisuudessa kallistettavan koneen vastaaviin suoritusarvoihin nähden.
  • Varmistetaan, että tuote täyttää sitä koskevan standardin tai lainsäädännön, kuten konedirektiivin vakavuusvaatimukset.
  • Mittaustuloksien perusteella voidaan määrittää tuotteen sallitut ja turvalliset käyttökaltevuudet.
  • Voidaan varmentaa, että tuotteen käyttäjän edellyttämät suoritusarvot saavutetaan.

​Esimerkkejä tutkittavista kohteista

  • Tiellä ja maastossa liikkuvat ajoneuvot, kuten paloautot.
  • Ajoneuvot, joiden pystyssä pysyminen on riippuvainen ajoneuvon päälle asennetusta koneesta tai työlaitteesta.
  • Liikkuvat työkoneet yleensä.
  • Liikkuvat työkoneet, joiden pystyssä pysyminen on riippuvainen alustaan kiinnitetyn työlaitteen asennosta