Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus >> Yksittäisen palavan esineen koe

Yksittäisen palavan esineen koe (SBI-koe) SFS-EN 13823

Sidebar Image

Määritämme rakennusmateriaalien ja rakennustuotteiden palo-ominaisuudet ja paloluokan. Olemme käytettävissä jo tuotekehityksen aikana ja autamme tuotteiden paloluokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Yksittäisen palavan esineen koe (SBI-koe) SFS-EN 13823

​Menetelmässä mitataan rakennusmateriaalin palonlevittämisominaisuuksia ja savunmuodostusta.

Koekappaleet tehdään loppukäytön asennustavat huomioiden. Koekappaleen asennus- ja kiinnitystapa vaikuttavat koetuloksiin, ja määräävät missä loppukäytön olosuhteissa luokitus on voimassa. Koekappaleiden suunnittelussa huomioitavia seikkoja ovat mm. alustan materiaalit, kiinnitystapa, saumat, reunat, ilmaraot ja tuotteen suunta.

Koekappaleet, lyhyt seinä 495 mm x 1500 mm ja pitkä seinä 1000 mm x 1500 mm, kiinnitetään kulmittain koekappaletelineeseen. ​

Koeseinien muodostamassa kulmassa on propaanikaasupoltin, jonka teho on 30kW.

Koekappaleteline on kammiomaisessa tilassa, jonka yläpuolella ovat huuva ja savukaasujen poistoputkisto. Mittaukset tapahtuvat putkistossa.

Mittaustuloksista lasketaan lämmönvapautumista (FIGRA ja THR600s) ja savunmuodostusta (SMOGRA ja TSP600s). Kokeen aikana havainnoidaan palon leviämistä sivusuunnassa (LFS) ja liekehtivien pisaroiden ja osien muodostumista.

Menetelmää käytetään rakennusmateriaalien paloluokituksessa, luokissa A1, A2, B, C, D, A2l,, BL, CL ja DL sekä savunmuodostukseen liittyvissä lisäluokissa (s1, s2 ja s3) ja liekehtivien pisaroiden muodostukseen liittyvissä lisäluokissa d0, d1 ja d2.

Luokitus ei määräydy ainoastaan tämän menetelmän koetulosten perusteella. Eri luokissa käytettävät testausmenetelmät ja luokitusperusteet on esitetty luokitusstandardissa EN 13501-1+A1.

Testausmenetelmä, jota voidaan käyttää tuotekehityksessä ja ennustettaessa lämmönvapautumista ja paloluokkaa SBI kokeessa:

Lämmöntuoton ja savuntuoton mittaus kartiokalorimetrillä ISO 5660

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Lue lisää rakennustuotteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluistamme

Paloturvallisuusvaatimukset

Rakennustarvikkeiden paloturvallisuusvaatimukset Suomessa löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, Suomen rakentamismääräyskokoelma E1.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus ja -luokitus