Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin huokosanalyysi ja huokosjako

Betonin huokosanalyysi ja huokosjako

Sidebar Image

Kovettuneen betonin huokosparametrien määrittämiseksi on Suomessa käytetty vuodesta 2000 alkaen VTT:llä kehitettyä menetelmää. Tätä menetelmää käytetään mm. betonin pakkasenkestävyyden varmistamiseksi uustuotannossa, laadunvarmistuksen ja tuotekehityksen työkaluna sekä erilaisissa betonin säilyvyyteen ja kestävyyteen liittyvissä tutkimuksissa ja selvityksissä.

Huokosanalyysi tuottaa muutakin kuin vaatimuksenmukaisuuden'

Huokosanalyysiä varten tutkittavasta betonista valmistetaan ohuita mikroskooppisia leikkeitä, ohuthieitä. Näytteistä määritetään betonissa olevan kiviaineksen ja sideainematriisin (sementtikiven) määrä.

Lisäksi määritetään erilaiset ilmahuokosparametrit

  • Betonin kokonaisilmamäärä
  • Betonin suojahuokosten ilmamäärä
  • Betonin suojahuokosten ominaispinta-ala
  • Suojahuokosten huokosjako

Analyysin keskeinen mittausparametri on huokosjako.

Betoninormeissa by65/2016 on esitetty kovettuneen betonin huokosjaolle vaatimukset suunnitellusta käyttöiästä, rasitusluokasta ja vesi-sementtisuhteesta riippuen.

Huokosjaon hallinta

Huokosjako on keskeinen betonin pakkasenkestävyyden arviointimenetelmä. Huokosjaon hallinnasta on muodostunut tärkeä osaksi betonin suhteutusta. VTT:ssä tehdyssä tutkimusprojektissa tutkittiin betonin ilmahuokosten muodostumista ja periaatteet esitettiin sarjakuvamuotoisessa julkaisussa "Mistä on pienet huokoset tehty?".

Projektin keskeinen tulos hienojakoisen kiviaineksen suuri merkitys huokosrakenteen muodostumiseen.

Projektissa kehitettiin myös laskentamalli ja laskuri huokostuksen hallintaan, jonka avulla voidaan arvioida reseptimuuttujien kuten kiviaineksen rakeisuuden, sementtimäärän ja huokostimen annostelun vaikutusta ilmamäärään ja huokosjakoon.

Laskurilla lasketaan ainoastaan reseptin vaikutus huokostukseen. Reseptin lisäksi sekoitustapa, lämpötila ja monet muut tekijät vaikuttavat huokosten muodostumiseen, mutta laskuri ei ota niitä huomioon. Erilaiset huokostimet toimivat eri tavoin samoin sementtilaadut, eikä ohjelma ota niitäkään huomioon. Ohjelma ilmoittaa sivulla 2 ja 3 kyseltyjen reseptimuuttujien vaikutuksen. Siis kasvaako vai pieneneekö tulos, kun reseptiä muutetaan.

Tutkimme ja testaamme

Autamme suhteutukseen ja huokosjaon hallintaa liittyvissä ongelmissa sekä testaamme huokosjaon ja pakkasenkestävyyden asiantuntemuksella ja akkreditoiduin menetelmin.