Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin mikrorakennetutkimukset

Betonin ja rakennusmateriaalien mikrorakennetutkimukset

Sidebar Image

Betonin ja laastin mikrorakennetutkimuksilla voidaan syventyä monipuolisesti kovettuneen betonin tai laastin rakenteeseen, ominaisuuksiin ja koostumukseen.

Mikrorakennetutkimus on hyödyllinen työkalu erityisesti vaurioituneiden, haastavissa olosuhteissa olevien tai muutoin epätavallisten betoninen kunnon ja laadun arvioinnissa. Ohuthieestä tehtävällä mikrorakennetutkimuksella voidaan tunnistaa esim. betonin tai laastin runko- ja sideaineet.

Lue lisää esitteestä: Ohuthietutkimus osana rakenne- ja vauriotutkimusta.

Uustuotanto

Mikrorakenteen ohuthietutkimusta sovelletaan myös rakentamisen uustuotannossa. Kehittämäämme betonin huokosanalyysiä käytetään esim. pakkasenkestävyyden varmistamiseksi.

Petrografiset määritykset

Petrografisilla määrityksillä voidaan mm. tunnistaa sekä määrittää kovettuneen betonin muodostavien komponenttien määrät. Petrografisella tutkimuksella voidaan selvittää esim. betonissa käytetyn kiviaineksen koostumus, laatu ja rapautuneisuus.

Petrografisella tutkimuksella voidaan myös esim. määrittää laskennallinen arvio betoniin käytettyjen lähtöaineiden määristä.

Optista mikroskopiaa käyttäen tarjoamme lisäksi

  • Rappaus- ja pinnoitekerrosten analyysit
  • Sementtien seosainemääritykset
  • Faasiosuus-, kuidunpituus-, kerrosten paksuus-, ym. mittaukset
  • Murtopintatarkastelut
  • Epäpuhtauksien kuvaukset jne.