Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin mikroskopia

Betonin ja rakenunsmateriaalien mikroskopia

Sidebar Image

​Betonien, laastien, tasoitteiden ja monien muiden rakennusmateriaalien rakennetta ja ominaisuuksia voidaan selvittää monipuolisilla mikroskopisilla menetelmillä. Betonin tai laastin rakenteella on usein suuri merkitys ominaisuuksiin, käyttäytymiseen ja kestävyyteen.

Mikroskopinen analyysi soveltuu hyvin käytettäväksi mm. laadunvarmistus, kunto- ja vauriotutkimuksissa sekä ongelmanratkaisu tehtävissä. Mikroskopiset menetelmät ovat usein kustannustehokkaita ja soveltuvat hyvin niin pienien kuin suurtenkin kohteiden tutkimuksiin.

Eurofins Expert Servicellä on käytettävissään laaja valikoima erilaisia mikroskooppeja eri tehtävien mukaan mm. stereo-, polarisaatio-, fluoresenssi- ja elektronimikroskooppeja.

Yleisimmin käytetyt menetelmämme

  • Betonien ja laastien ohuthieanalyysi
  • Betonin huokosjako
  • Betonien ja laastien mikrorakennetutkimukset
  • Petrografiset määritykset

Mikroskopian tukena

  • Betonin runkoaineen tutkimukset – kiviainestestit
  • Rakenteiden pinnoitekerrosten määritykset, tartunnat ja kerrospaksuuksien mittaukset
  • Betonin ja rakennusmateriaalien koostumuksen märkäkemialliset analyysit (esim. kloridin ja sulfaatin pitoisuus)