Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin ulkonäkö, väri, virheet ja vaurioituminen

Betonin ulkonäkö, väri, virheet ja vaurioituminen

Sidebar Image

​Rakennusmateriaalien pinnan tulee olla vaatimusten ja odotusten mukainen. Epätyydyttävä ulkonäkö johtaa korjaustarpeeseen vaikka tekniset vaatimukset täyttyisivätkin.

Pintojen virheet saattavat johtua säilyvyysongelmista, valmistusteknisistä virheistä, materiaalivirheistä, likaantumisesta, tai luonnollisesta ikääntymisestä.

Väripoikkeamat voidaan mitata värimittarill

Värivirheet voivat olla seurausta kontaminoituneista lähtömateriaaleista tai tuotteen ulkopuolisesta kontaminaatiosta. Väriero voi myös johtua poikkeavasta valon sironnasta, joka puolestaan voi olla seurausta pinnan morfologian vaihtelusta.

Syiden selvittämiseen käytämme kemiallisia analyysimenetelmiä ja mikroskopiaa.