Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin vesitiiveys

Betonin vesitiiveys

Sidebar Image

Betonin vesitiiviys todetaan mittaamalla paineellisen veden tunkeumasyvyys kovettuneeseen betoniin. Pintaan kohdistetaan 500 kPa paine 72 tunnin ajaksi. Koekappale, kuutio, lieriö tai prisma, halkaistaan ja mitataan kastuneen alueen syvyys halkaisupinnalta.

Testausmenetelmä on standardin SFS-EN 12390-8, Paineellisen veden tunkeumasyvyys, mukainen.

Kokeella varmistutaan säiliöiden, altaiden, kaivojen valmistuksessa käytetyn betonin riittävästä tiiviydestä