Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonirakenteiden ohuthietutkimus

Betonirakenteiden ohuthietutkimus

Sidebar Image

Ohuthietutkimus on keskeinen osa jokaista huolellisesti tehtyä betonirakenteen kuntotutkimusta. Toteutamme ohuthietutkimukset vankalla ammattitaidolla omakotitaloista suuriin valtakunnallisiin kohteisiin. Tyypillisiä kohteita ovat mm. lattia-, julkisivu-, parveke-, laituri- ja siltojen betonirakenteet.

Julkisivut ja parvekkeet

Poraamalla irrotetuista betoninäytteistä valmistetaan mikroskooppiset leikkeet, ohuthieet, joista tutkitaan keskeisiä betonin kuntoon, säilyvyyteen ja jäljellä olevaan käyttöikään liittyviä asioita, kuten karbonatisoituminen, huokosrakenne, pakkasvauriot ja kiteytymät. Tuloksiin perustuva kuntoluokitus kertoo suoraan kohteen kunnon ja korjaustarpeen.

Satamalaiturit ja sillat

Satamalaiturit ja sillat ovat vaativia kohteita, joissa ohuthietutkimuksella selvitetään erityisesti pakkas- ja suolarasitusta, sekä poikkeavia kuormituksia ja kemiallisten aineiden aiheuttamaa rapautumista.

Lattiat

Lattioissa keskeisimpiä tutkimuskohteita ovat halkeamat, niiden injektointi ja erilaiset pinnoitteet. Pinnoitteita voidaan mikroskopoida myös kätevästi pintahieistä ja määrittää mm. pinnoitepaksuuksia. Lisäksi menetelmiä hyödyntämällä voidaan selvittää esim. pinnoite- tai vesieristekerrosten tartunnat tai irtoamiseen johtaneita syitä.

Mikrorakenteen ohuthietutkimusta käytetään lisäksi erilaisissa vaurio- ja onnettomuustutkimuksissa esim. tulipalot ja räjäytykset muiden menetelmien ohella.

Tutkimuspalvelumme sisältää myös muita kuntotutkimuksiin liittyviä laboratoriopalveluita esim. kloridimääritykset, puristus- ja taivutusvetolujuuskokeet.