Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien testaus >> Sisätilojen haitalliset hiukkaset

Sisätilojen haitalliset hiukkaset

Sidebar Image

​Kiinteistöjen sisäilmaongelma ilmenevät kaasumaisten päästöjen lisäksi erilaisina pinnoille keräytyneinä hiukkasina.

Tarjoamme analyysipalvelut seuraaviin tarpeisiin

  • Sisäilmassa on tai epäillään olevan teollisia mineraalivillakuituja
  • Pinnoille epäillään muodostuneen mikrobi- tai bakteerikasvustoa
  • Pinnoille on keräytynyt tuntemattomia hiukkasia, joiden alkuperää ei tunneta

Eurofins Expert Service kerää näytteet

Kaikissa tapauksissa Eurofins Expert Services voi kerätä sekä tehdä analyysit mineraalivillakuitujen ja tuntemattomien hiukkasten osalta. Mikrobi- ja bakteerianalyysit teetetään alihankintana yhteistyökumppaniemme laboratorioissa.

Asiakas kerää näytteet

Toinen vaihtoehto on, että asiakas kerää ja nimeää täytteet itse ja toimittaa ne aulavahtimestarille Otaniemen toimipisteeseemme (Kemistintie 3, 02150 Espoo). Tällöin myös hinta muodostuu alhaisemmaksi.