Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Tulisijat ja kiinteän polttoaineen kattilat

Tulisijat ja kiinteän polttoaineen kattilat

Sidebar Image

 

Varaavien uunien, kamiinoiden, puulämmitteisten saunankiukaiden ja liesien testauspalvelut: CE-merkintä ja paikalliset hyväksynnät

Eurofins Expert Services Oy tarjoaa testauspalveluja varaavien uunien, kamiinoiden sekä puulämmitteisten saunankiukaiden ja liesien ominaisuuksien varmentamiseksi CE-merkintää tai vientimaan paikallista hyväksyntää varten.

Palvelumme

  • Varaavat tulisijat standardin EN15250 mukaisesti
  • Kamiinat standardin EN 13240 mukaisesti
  • Puulämmitteiset kiukaat standardin EN 15821 mukaisesti
  • Ei jatkuvalämmitteiset liedet EN 12815 mukaisesti

Testauksella tuotteelle CE-merkintäoikeus

Eurofins Expert Services Oy toimii rakennustuoteasetuksen mukaisena ilmoitettuna laitoksena (NB 0809) varaaville tulisijoille, puukamiinoille, puulämmitteisille kiukaille ja liesille.

CE-merkinnän edellytyksenä ovat Ilmoitetun laitoksen tekemät standardin mukaiset testaukset. Merkintä muuttui pakolliseksi kun rakennustuoteasetus tuli voimaan heinäkuussa 2013.

Muut mittaukset paikallisiin vaatimuksiin

CE-merkinnän vaatiman päästömittauksen lisäksi teemme myös muita mittauksia esim. kokonaishiilivetyjen-, typen oksidien ja hiukkasten päästöjen mittauksia. Näitä vaaditaan monissa Euroopan maissa. Saksan markkinoilla vaadittavan varaavan uunin lämmönluovutustehon mittaamiseksi Eurofins Expert Services Oy:llä on käytössä saksalaisen ohjeen mukaan rakennettu kalorimetrinen mittaustila.

Kiinteän polttoaineen kattiloiden testauspalvelut​

Eurofins Expert Services Oy tarjoaa testauspalveluja kiinteän polttoaineen kattiloiden ominaisuuksien varmentamiseksi standardin EN 303-5 mukaisesti.

Kattilat testataan yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa Saarijärvellä sijaitsevassa Biotalousinstituutin kattilatestauslaboratoriossa.

Standardi EN 303-5 on vapaaehtoinen standardi, mutta sitä käytetään laajasti Euroopassa. Standardi on voimassa kattiloille, joiden teho on korkeintaan 500 kW.

Testaustoiminnallamme on Finas-akkreditointipalvelun myöntämä pätevyys.
Lue lisää: FINASin akkreditoimat pätevyysalueet​