Palvelut >> Testaus ja tarkastus >> Sisusteiden ja tekstiilien palotestaus

Sisusteiden ja tekstiilien palotestaus

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy:llä on monipuoliset valmiudet sisustus- ja tekstiilituotteiden palokäyttäytymisen määrittämisessä ja paloturvallisuuden arvioinnissa.

​Hyödynnä palvelujamme tuotteiden markkinoinnissa, kansallisten ja kansainvälisten hyväksyntöjen ylläpidossa, tuotekehityksessä sekä kuluttajatuotteiden paloturvallisuuden varmentamisessa.

​Testaamalla osoitat että sisusteet ja tekstiilit ovat paloturvallisia

Varmistamme eurooppalaisten ja kansainvälisten palokoemenetelmien mukaisilla laitteistoilla sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuuden viranom​aisia, hyväksyntöjä, kuluttajaturvallisuutta tai markkinointia varten.

Sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuusvaatimukset riippuvat käyttökohteesta

Laivojen, linja-autojen ja kiskokaluston sisusteille on omat palokoemenetelmät, vaatimukset ja hyväksyntämenettelyt.

Julkisten tilojen sisusteille on paloturvallisuutta koskevat ohjeet. Kuluttajakäyttöön myytävien patjojen ja pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimukset on esitetty asetuksissa. Asetusten mukaan ne eivät saa syttyä savukkeesta.

Lue lisää

Sisustusteiden ja tekstiilien paloturvallisuusvaatimukset ja syttyvyysluok​itus

Monipuoliset testausvalmiudet

Käytössämme on eurooppalaisten ja kansainvälisten palokoemenetelmien mukaiset laitteistot sisustus- ja tekstiilituotteiden paloturvallisuuden määrittämiseksi.

Meillä on vahva kokemus tekstiilituotteiden paloturvallisuuden testauksesta sekä erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä. Autamme koejärjestelyjen suunnittelussa.

Testaamme vaatetekstiilien ja retkeilyvarusteiden, kuten telttojen ja makuupussien, syttyvyys- ja liekinleviämisominaisuuksia.

Määritämme lasten yöasujen vaatimustenmukaisuuden paloturvallisuuden osalta.

Palvelumme sisusteiden ja tekstiilien palotestauksissa ja luokituksissa

 • ​Pehmustettujen huonekalujen syttyvyys savukkeesta ja liekistä EN 1021-1 ja -2
 • Pehmustettujen huonekalujen syttyvyys savukkeesta ja liekistä IMO 2010 FTPC Part 8
 • Patjojen syttyvyys savukkeesta ja liekistä EN 597-1 ja -2
 • Vuodevarusteiden syttyvyys savukkeesta ja liekistä IMO 2010 FTPC Part 9
 • Vuodetekstiilien syttyvyys savukkeesta ja liekistä EN ISO 12952-1 ja -2
 • Vuodetekstiilien paloluokitus EN 14533
 • Verhojen syttyvyys EN 1101
 • Palon leviäminen verhoissa EN 1102
 • Tekstiilien syttyvyys EN ISO 6940​
 • Palon leviäminen tekstiilissä EN ISO 6941
 • Verhojen paloluokitus EN 13773
 • Verhojen syttyvyys IMO 2010 FTPC Part 7
 • Vaatetekstiilien palo-ominaisuudet EN 1103
 • Lasten yöasujen palo-ominaisuusvaatimukset EN 14878
 • Vaakasuora palamisnopeus linja-autosisusteilla E118 Annex 6
 • Sulamisominaisuudet linja-autosisusteilla E118 Annex 7
 • Pystysuora palamisnopeus linja-autosisusteilla E118 Annex 8
 • Makuupussien paloturvallisuus SFS 5431
 • Telttojen paloturvallisuus EN 1102 ja IMO 2010 FTPC Part 7