Testaus ja tarkastus >> Sisusteiden ja tekstiilien palotestaus >> Paloturvalisuusvaatimukset ja syttyvyysluokat

Sisusteiden/tekstiilien paloturvalisuusvaatimukset ja syttyvyysluokat

Sidebar Image

Testaamalla osoitat että sisuste täyttää paloturvallisuusvaatimukset

Eurofins Expert Services Oy:llä on monipuoliset valmiudet sisustu​s- ja tekstiilituotteiden palokäyttäytymisen määrittämisessä. Olemme käytettävissä jo tuotekehityksen aikana ja autamme kokeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue lisää

Sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuus

Sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuusvaatimukset riippuvat käyttökohteesta

Varmistamme eurooppalaisten ja kansainvälisten palokoemenetelmien mukaisilla laitteistoilla sisusteiden ja tekstiilien vaatimuksenmukaisuuden.

Laivojen, linja-autojen ja kiskokaluston sisusteille on omat palokoemenetelmät, vaatimukset ja hyväksyntämenettelyt.

Lue lisää

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien patjojen ja pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimukset on esitetty asetuksissa. Asetusten mukaan ne eivät saa syttyä savukkeesta, niiden syttyvyysluokan on oltava vähintään SL 2 (tavanomaisesti syttyvä).

​Sisusteiden paloturvallisuusohjeet julkisissa rakennuksissa

Suomessa julkisten tilojen sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuuteen kiinnitetään huomiota palotarkastusten yhteydessä pelastuslain (379/2011) perusteella. Jos paloturvallisuudessa havaitaan puutteita, voidaan antaa suosituksia tai määräyksiä sisusteiden paloturvallisuudesta.
Ohjeet julkisten tilojen sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuudesta on esitetty Rakennustietosäätiön RTS julkaisemassa ohjeessa RT 08-11098 (SIT 08-610087, KH 60-0050​9) Sisusteiden paloturvallisuus. Julkiset tilat.

Sisusteiden ja sisustustekstiilien syttyvyysluokitus Suomessa

Sisusteet ja sisustustekstiilit voidaan luokitella syttyvyysluokkiin Rakennustietosäätiön ohjeen RT 08-11098 (SIT 08-610087, KH 60-00509) Sisusteiden paloturvallisuus. Julkiset tilat mukaan. Ohjeessa on esitetty sisusteiden syttyvyysluokitus ja palokoemenetelmät ja vaatimukset eri luokissa.
Syttyvyysluokkia on kolme, vaikeasti syttyvät (SL1), tavanomaisesti syttyvät (SL2) ja herkästi syttyvät (SL3).

​Palvelumme sisusteiden ja sisustustekstiilien palotestauksissa ja luokituksissa

 • Pehmustettujen huonekalujen syttyvyys savukkeesta ja liekistä EN 1021-1 ja -2
 • Pehmustettujen huonekalujen syttyvyys savukkeesta ja liekistä IMO 2010 FTPC Part 8
 • Patjojen syttyvyys savukkeesta ja liekistä EN 597-1 ja -2
 • Vuodevarusteiden syttyvyys savukkeesta ja liekistä IMO 2010 FTPC Part 9
 • Vuodetekstiilien syttyvyys savukkeesta ja liekistä EN ISO 12952-1 ja -2
 • Vuodetekstiilien paloluokitus EN 14533
 • Verhojen syttyvyys EN 1101
 • Palon leviäminen verhoissa EN 1102
 • Tekstiilien syttyvyys EN ISO 6940
 • Palon leviäminen tekstiilissä EN ISO 6941
 • Verhojen paloluokitus EN 13773
 • Verhojen syttyvyys IMO 2010 FTPC Part 7