Eurofins Suomi >> Kokeilu

Viljavuustutkimukset

Sidebar Image

Viljavuustutkimus

Mikkelissä

Graanintiellä

talvella 2014

Tilakohtainen ympäristönhoito-ohjelma ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta (näytteenottopäivä ratkaisee) ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää aina kahteen hehtaariin asti yhdeksi näytteeksi. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavinta on ottaa maanäytteet maalajikohtaisesti. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden.

 Toimi nain