Eurofins Suomi >> Työpaikkana

Eurofins työpaikkana

Sidebar Image

Eurofins Scientific -konsernin laboratorioverkostoon kuuluu yli 400 laboratoriota 42:ssä eri maassa työllistäen yli 30,000 henkeä.

Avoimet työpaikat  

Eurofins Suomessa

Konsernin toimialaan Suomessa kuuluvat bioanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike-, maatalous- ja ympäristösektorilla. Suomessa Eurofinsilla toimii viisi juridista yhtiötä: elintarvikeanalytiikkaan keskittynyt Eurofins Scientific Finland Oy, maatalousanalytiikkaan keskittynyt Eurofins Viljavuuspalvelu Oy sekä ympäristöanalytiikkaan keskittyneet Eurofins Environment Testing Finland Oy, Eurofins Ahma Oy ja Eurofins Nab Labs Oy (yhdessä Eurofins Environment Testing). 

Yhtiöiden palveluksessa työskentelee Suomessa tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Ympäristö- maatalous- ja elintarvikelaboratoriomme ovat Suomen kansallisen akkreditointielimen eli FINAS:in akkreditoimia testauslaboratorioita (EN ISO/IEC 17025). Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA on hyväksynyt laboratoriomme elintarvikkeiden, lannoitevalmisteiden, rehun, salmonellavalvonnan, uimavesien, talousvesien ja uima-allasvesien analysointiin.

Tarjoamme laboratorio-, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluita ja tavoitteenamme on olla markkinajohtaja omalla toimialueellamme Suomessa. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, analyysipalveluiden luotettavuuteen ja laatuun, henkilöstömme korkeaan ammattitaitoon sekä analyysipalvelukonseptimme jatkuvaan kehittämiseen. Työntekijämme ovat tärkein voimavara pyrkimyksissä varmistaa analyysitulokset asiakkaalle nopeasti ja luotettavasti.

Mitä Eurofins voi tarjota sinulle?

Eurofinsillä sinulla on mahdollisuus työskennellä johtavassa kansainvälisessä yrityksessä, jolla on Euroopassa laaja laboratorioverkosto, korkea erikoisosaamistaso sekä eri osaamiskeskustemme tarjoama tietotaito.

Alla olevan linkin kautta löydät tietoa tällä hetkellä avoimena olevista työpaikoista.

Avoimet työpaikat  

Labrakuva alalaitaan